De vingerafdrukkendatabases bij gemeenten worden pas volgend jaar vernietigd. Minister Donner schrijft aan de gemeenten dat hij het “niet voldoende” vindt om de vingerafdrukken te wissen “met de standaard verwijderfunctionaliteit”. Het beveiligingsbedrijf Fox-IT moet op jacht naar alle mogelijke sporen die zijn achtergelaten bij de opslag van vingerafdrukken in gemeentelijke databases.

Gemeenten moeten bij nieuwe paspoortaanvragen van burgers nog steeds vingerafdrukken opvragen, die in de komende maanden ook nog steeds worden opgeslagen. Pas over enkele maanden is de gebruikte apparatuur zodanig aangepast dat die nieuwe vingerafdrukken na de uitgifte van het paspoort kunnen worden gewist. Dat is dan een tussenoplossing, in afwachting van de uitkomsten van Fox-IT.

Lees alles bij de bron; webwereld

Speurders en forensische experts vragen dat alle criminelen verplicht worden om een DNA-test te ondergaan. Vandaag moeten misdadigers pas een staal afstaan als ze tot minstens vijf jaar cel zijn veroordeeld. "Een verlaging van de drempel zou ons helpen om zaken op te helderen", luidt het.

De federale regering heeft zopas een wetsvoorstel goedgekeurd dat de uitwisseling van DNA-gegevens in Europa mogelijk maakt, maar een drempelverlaging zit er niet in. 

Lees alles bij de bron; hln.be

Het parket in Turnhout bevestigt dat er een doorbraak is in het onderzoek naar de serieverkrachter in de Kempen. Er is een verdachte geïdentificeerd die in aanmerking komt voor 17 verkrachtingen en 2 pogingen tussen 1 augustus 2003 en 1 januari 2010.

Op basis van profielen werden 500 personen uit de regio geselecteerd die mogelijk in aanmerking kwamen als verdachte. Van ongeveer 180 van hen werd de voorbije maanden een DNA-staal afgenomen. Nu leverde dat eindelijk resultaat op.

Lees alles bij de bron: hln.be

Worden opgeslagen vingerafdrukken momenteel wel of niet verwijderd uit de databanken van de gemeenten? De gemeente Almere zegt dat de biometrische gegevens van haar inwoners inmiddels zijn vernietigd in opdracht van Binnenlandse Zaken. Ondertussen zegt datzelfde ministerie dat dit onmogelijk is omdat de software daarvoor nog niet is aangepast.


Een centrale databank met biometrische paspoortgegevens is voorlopig van de baan, zo maakte minister Donner vorige week bekend. Belangrijke reden om te stoppen, is het feit dat de databank door hackers zou kunnen worden gekraakt...

...De problemen komen niet onverwachts. In 1999 publiceerden de Registratiekamer (thans CBP) en TNO het rapport ”At Face Value”. Aanleiding was het feit dat de traditionele identificatiemethodes in de praktijk achterhaald bleken, waardoor er groeiende behoefte ontstond aan een betrouwbaarder identificatiesysteem. De technologie was beschikbaar, maar de overheid besefte ook dat de ethische en grondwettelijke gevolgen aanzienlijk zouden zijn.

Daarom werd in mei 2000 het Publiek Debat Biometrie gehouden, waarbij diverse punten van zorg aan de orde kwamen. Biometrische gegevens kunnen worden gemeten zonder dat mensen dit weten, bijvoorbeeld bij gezichtsopname of stemherkenning. Centrale opslag van biometrische gegevens of gezondheids- en rasgegevens (DNA) brengt risico’s mee.

De maatschappelijke reacties op het debat waren lauw. In de privacydiscussie lag de nadruk eenzijdig op veiligheid, en de ethische aspecten kregen in die beginfase amper aandacht. De razendsnelle technologische ontwikkeling en de sterke toename van computercriminaliteit leiden tot voortschrijdend inzicht. De komende jaren moet blijken of paspoorten, apparatuur en databanken optimaal beveiligd kunnen worden tegen kwaadwillenden. Zolang hierover onzekerheid bestaat, moet het maatschappelijk debat gaande blijven. 

Lees alles bij de bron; refdagblad

 

Via de mail kreeg ik een brief uit november 2009 toegestuurd waarin de burgemeester van Roermond verslag doet van een proefperiode met de vingerafdruk. De resultaten vd proef waren erg negatief en de burgemeester gaf aan dat de techniek er eigenlijk nog niet klaar voor bleek:

Dit betekent dat van 21% van de personen die hun reisdocument kwamen afhalen, de bij het aanvragen van het document genomen vingerscan van zo slechte kwaliteit is geweest dat deze niet verifieerbaar is....

...dat een bonafide afhaler wiens uiterlijk zodanig is gewijzigd dat twijfels over de identiteit rijzen, 21% kans loopt om zonder reisdocument weer naar huis te moeten gaan of in het ergste geval als fraudeur te worden aangehouden.

Uit de uitkomst van de door ons uitgevoerde proef meen ik te kunnen concluderen dat het instrument “vingerscan” nog niet voldoende is uitgerijpt en wellicht te vroeg in gebruik is genomen. Dit herbergt het risico dat burgers hiervan de dupe kunnen worden.

In de mail valt verder te lezen dat er op deze brief vanuit den Haag nooit een reactie ontvangen is !!

     Geachte heer ....

     Hierbij doen wij u toekomen, conform uw verzoek, de brief die de burgemeester van Roermond
     heeft gezonden aan de Staatssecretaris van BZK inzake de vingerscan.

     De resultaten van de proef zijn in de brief vermeld.
     Op deze brief is geen reactie ontvangen.

     Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht.  

     Hoogachtend,...

     ambtenaar van de burgerlijke stand van Roermond beleidsmedewerker Publiekszaken

Thanks -2- Pepijn voor het mailen

 

Een slijterij in 's-Gravenzande heeft deze week als eerste in het Westland het leeftijdscontrolesysteem 'Ageviewers' in gebruik genomen. Het controlesysteem moet voorkomen dat jongeren onder de 16 alcohol kunnen kopen.

Het systeem signaleert door middel van een camera of iemand 16 jaar of ouder is. Als dit niet het geval is, of bij twijfel, wordt de klant gevraagd zijn of haar identiteitsbewijs op een terminal te leggen. Via deze terminal wordt gecontroleerd of het ID geldig is en bij de betreffende klant hoort.

Het leeftijdscontrolesysteem is een initiatief van brancheorganisatie Koninklijke SlijtersUnie.

Bron; ccv

Eerder gepubliceerd op PN;

Slijters filmen klanten voor leeftijdscheck

Axis camera's ingezet voor leeftijdsdetectie bij slijterijen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt staande dat de vermelding van diagnose-informatie op de factuur van psychiaters en psychotherapeuten geen inbreuk vormt op de medische privacy van patiënten. 

Vorig jaar bepaalde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat de NZa het besluit om DBC's binnen de GGZ te gebruiken beter diende te onderbouwen. Zolang dit niet gebeurd was, hoefden vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten geen dbc-informatie op hun factuur te vermelden.

Desgevraagd stelt de woordvoerder van de NZa dat het besluit nu vastligt. Vanaf nu is iedereen die dbc’s factureert in de ggz en de verslavingszorg weer verplicht om de diagnose-informatie op de factuur te vermelden. Wel is er opnieuw de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. 

Lees alles bij de bron; psy

Subcategorieƫn

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha