De luchthaven van Zaventem heeft de nieuwe procedure van intiemer fouilleren al na een week afgevoerd. Dat gebeurde na heel wat klachten van veiligheidsagenten en personeelsleden. "G4S wilde een andere techniek van fouilleren invoeren, die de beveiligingsmaatschappij ook op andere luchthavens hanteert", zegt Vuchelen.

 "Heel wat mensen vonden die fouilleringen echter veel te ver gaan en beschouwden ze als handtastelijkheden. Op een luchthaven is veiligheid bijzonder belangrijk, maar het privéleven van de mensen is dat ook. Hier is een gulden middenweg nodig"

Lees alles bij d bron; hln

Wie straks nog zwaait met het paspoort van iemand anders, is strafbaar. Ook zelfverminking om biometrische gegevens onmogelijk te maken of vervalsing worden aangepakt. Fraudeurs worden steeds creatiever in het stelen of misbruiken van andermans identiteit.

Tegelijkertijd zijn de officiële documenten zo geraffineerd beveiligd dat ze vaker worden gebruikt als legitimatie bij bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen of uitkeringsinstanties. Voor fraudeurs is het veel gemakkelijker om ontvreemde documenten te gebruiken dan om ze na te maken.

Opstelten trekt ook ten strijde tegen mensen die nog veel verder gaan om identiteitsfraude te plegen. Zo zijn er mensen die hun vingertoppen verminken zodat hun vingerafdrukken niet te raadplegen zijn. Sommigen laten zich zelfs opereren aan hun gezicht om identificatie te ontlopen.

Lees alles bij de bron; trouw

Het memorie v toelichting bij dit wetsvoorstel

Niets minder dan veiligheid van Nederland is in het geding als ons land niet van elke Nederlander boven de twaalf jaar vier vingerafdrukken worden opgeslagen.

Dat is het belangrijkste betoog van de overheid in de eerste rechtszaak over de omstreden plicht, die is opgenomen in de paspoortwet die in 2009 van kracht ging. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2008 dat het opslaan van vingerafdrukken zonder afdoende verdenking of strafblad een te grote inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Hoewel Groot-Brittannië mede door die uitspraak besloot de database met vingerafdrukken te vernietigen, zet Nederland vooralsnog door.

Gisteren was Louise van Luijk de eerste die haar zaak inhoudelijk aan Haagse bestuursrechters mocht voorleggen. Ze legt zich neer bij de Europese eis om twee vingerafdrukken af te staan die alleen op het paspoort komen, maar verzet zich tegen opslag, met name omdat ze dat ‘incriminerend' vindt...

Volgens de 'lands-advocaat' is de vrees dat politie en justitie onbeperkt kunnen grasduinen in de vingerafdrukken ongegrond. "Het gaat alleen maar om het verifiëren van de identiteit van een verdachte.” Een ander kritiekpunt van de landsadvocaat is dat Van Luijk over een centrale database klaagt die er nog niet is. "Mevrouw moet haar vingerafdrukken maar laten verwijderen als het zo ver is.”

Lees alles bij de bron; spitsnieuws

Louise van Luijk (26) weigert de vingerafdrukken te laten maken die tegenwoordig nodig zijn om een paspoort te krijgen. De burgemeester van haar woonplaats weigerde daarop om haar een paspoort te verstrekken. Tegen die beslissing ging Luijk op dinsdag in beroep bij de rechtbank. Van Luijks principiële bezwaar zit hem in de opslag van haar vingerafdruk.

Advocaat Jos Hemelaar is bijna een uur aan het woord om de bezwaren van zijn cliënte toe te lichten.

De advocate van het ministerie, Cécile Bitter, veegt echter alle bezwaren van tafel. "De vingerafdrukken worden alleen maar gebruikt voor verificatie van de persoonsgegevens... De opslag van gegevens is nodig om paspoortfraude tegen te gaan, dat is het enige doel, betoogt de advocate. "Het is niet zo dat afdrukken van een plaats delict even lekker door de database worden gehaald en er dan een verdachte uitrolt."

Op 23 maart volgt de uitspraak.

Lees alles bij de bron; destentor

Nu politiek Den Haag niet meer onomstotelijk vasthoudt aan een centrale databank voor vingerafdrukken gaan er in de gemeenteraad van Amersfoort stemmen op de gemeentelijke opslag ervan alvast stopzetten.

Wegens mogelijk misbruik en schending van privacy is deze registratie van het begin af aan omstreden geweest. Het Europese Hof heeft in 2008 de opslag zelfs verboden, waarna de politiek er gaandeweg ook niets meer in ziet. De landelijke databank lijkt er dan ook niet meer te komen.Maar waarom moeten de gemeenten de afdrukken dan nog wel opslaan?, zo vraagt PvdA-raadslid Youssef el-Messaoudi in Amersfoort zich af. 

Hij is niet tegen het afnemen van de vingerafdrukken, maar wel tegen de op slag ervan. ‘Ik waak over de privacy van de burger. Zet de afdruk wel op de chip, zodat fraude moeilijker wordt. Maar sla de gegevens van iemand niet zomaar op. Dat mag volgens het Hof ook alleen als er een strafbaar feit is gepleegd’.

Lees alles bij de bron; binnenlandsbestuur

Een vrouw die weigert haar vingerafdrukken af te laten nemen bij het aanvragen van een nieuw paspoort stond vandaag voor de rechter. 

Met de vingerafdrukken op het paspoort kan altijd worden vastgesteld of de identiteit klopt. Daarvoor is opslag in een database niet nodig en dat hoeft ook niet van Brussel. Het vorige kabinet heeft echter besloten dat wel te doen en wilde uiteindelijk één grote landelijke database. Het huidige kabinet twijfelt. Begin deze maand werd bekend dat de Europese Commissie gaat onderzoeken of Nederland de gegevens wel veilig opslaat.

Over zes weken doet de rechter uitspraak,

Lees alles bij de bron; NOS

Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) gaat onderzoeken of de wet in strijd is met Europese wetgeving over bescherming van data.

Nederland gaat met de opslag veel verder dan andere Europese lidstaten. De overheid vraagt vier vingerafdrukken, die in een database op het gemeentehuis komen en vervolgens in een centrale database terecht moeten komen.

De Nederlandse overheid behandelt al haar burgers als potentiële criminelen omdat vingerafdrukken van onschuldige Nederlanders worden opgeslagen en ook de Mensenrechtencommissie van de VN is heel kritisch over de mogelijke kwalijke gevolgen voor de privacy, aldus In 't Veld.

Lees alles bij de bron; elsevier

Het is jammer dat de rechtszaak tegen de staat over de centrale opslag van vingerafdrukken woensdag niet tot een inhoudelijk oordeel leidde. Die opslag roept immers veel vragen op over de bescherming van de privacy.

Sinds 2009 verzamelen gemeenten de vingerafdrukken van hun inwoners. Iedereen krijgt de eigen afdruk in het paspoort. Het doel: vervalsing bemoeilijken. Als enige land in Europa is Nederland ook van plan al die afdrukken op te slaan in een centrale databank. Een groeiend koor van critici vraagt zich echter af wat de staat daardoor nog meer met die afdrukken kan doen. In hoeverre mogen ze door justitie gebruikt worden voor opsporing?

Intussen wekt het plan zorgen op tot over de grens. In navolging van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - die zich zeer kritisch toonden - buigt nu ook de Europese Commissie zich over de rechtmatigheid. Allemaal factoren die maken dat een meerderheid in de Tweede Kamer inmiddels ook ernstige twijfels heeft. Dat is een goede ontwikkeling. Een wet die zo veel vragen oproept, is niet rijp voor invoering.

Lees alles bij de bron; volkskrant

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha