Het aantal verzoeken aan Google om pagina’s te weren wegens piraterij is in de afgelopen jaren explosief gestegen. In 2011 werden er dagelijks nog enkele honderden verwijderverzoeken op basis van auteursrechtenclaims gedaan, maar inmiddels verwerkt de zoekmachine regelmatig meer dan een miljoen aanvragen per dag.

Deze week  passeerde de 100 miljoen en als de aantallen blijven stijgen, zal Google dit jaar een half miljard verzoeken verwerken.  

Google ontvangt de verzoeken van eigenaren van auteursrechten. Zij willen specifieke zoekresultaten verwijderen, omdat deze een link bevatten naar materiaal dat inbreuk zou maken op hun auteursrechten.

Alles bij de bron; NU