Onlangs bleek dat werkgevers niet zomaar gegevens van sollicitanten mogen gebruiken die ze vinden op sociale media, volgens Europese privacytoezichthouders. Dat is opmerkelijk, want in de laatste Nederlandse NVP-sollicitatiecode, is het gebruik van informatie uit sociale media juist verruimd. Het raadplegen van persoonsgegevens op internet 'is immers gemeengoed geworden', stelt HR-beroepsvereniging NVP.

‘Bij het actualiseren van de NVP sollicitatiecode is de sollicitatiecodecommissie uitgegaan van het openbare karakter van social media zoals LinkedIn en Facebook. Het zijn openbaar toegankelijke media’, stelt de NVP. ‘Daarnaast heeft ze geconstateerd dat het raadplegen en bekijken van social media inmiddels gemeengoed is geworden, ook in recruitmentland. Daarom is het vooraf toestemming vragen aan de sollicitant ingehaald door de dagelijkse werkelijkheid.’

De Europese privacy-instellingen hebben de opinie dat werkgevers kandidaten alleen online mogen screenen als er specifieke risico’s aan een functie zijn verbonden. Online screenen klinkt erg serieus, maar daaronder valt ook al het bekijken en verwerken van openbare berichten op sociale media. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens geeft richtlijnen voor het verwerken van persoonlijke gegevens van (toekomstig) personeel. 

Alles bij de bron; PersoneelsNet