Nieuwe technologieën maken het verzamelen en verwerken van data op de werkplek voor een organisatie steeds eenvoudiger. Het verzamelen van persoonsgegevens door de werkgever kan binnen een arbeidsrelatie echter op gespannen voet staan met de privacy van een werknemer. Volgens Wilbert Tomesen, vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens en spreker tijdens het event Tomorrow@work, gaat het erom de balans te vinden met privacy van werknemers als uitgangspunt. 

Hij constateert dat privacy steeds meer in het bewustzijn van mensen zit. Dat heeft ook te maken met de grote commerciële bedrijven als Google en Facebook waar veel mensen gebruik van maken en die massaal gegevens verzamelen. “Er is ook technisch nu zoveel mogelijk geworden – neem alleen al de opkomst van big data – dat er geen ontkomen meer aan is. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. De Autoriteit Persoonsgegevens zet erop in om krachtig toezicht te houden op die enorme gegevensstromen.”

Eigenlijk zijn de grenzen wat betreft het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in een arbeidsrelatie eenvoudig, vindt Tomesen. “Een organisatie mag wat moet. Bijvoorbeeld omdat een specifieke wet dat voorschrijft of omdat het in redelijkheid nodig is voor de bedrijfseconomische belangen. Zo heeft een werkgever een identiteitsbewijs van een medewerker nodig voor de belasting en een bankrekeningnummer voor de salarisadministratie. Die redenering geldt echter niet voor wearables.”

Soms hangt het er ook vanaf waarvoor een middel wordt ingezet. “Een winkel heeft een gerechtvaardigd belang om de spullen en het personeel in de winkel met camera’s te beveiligen. Maar je mag die camera’s bijvoorbeeld niet inzetten om je personeel te volgen en continu hun werkhouding te beoordelen. Zo mag een vrachtwagenbedrijf best middelen inzetten om te weten waar zijn wagenpark zich bevindt, maar niet om individuele chauffeurs 24 uur per dag in de gaten te houden en ze daarop aan te spreken.”

Bij controle van personeel moeten werkgevers dus rekening houden met de privacy van de werknemers. Werkgevers mogen daarom hun personeel niet zomaar de hele dag volgen. De werkgever moet zich houden aan de Wbp. 

Dat houdt onder meer in dat de werkgever een goede reden moet hebben voor de controle en hij mag hetzelfde doel niet ook kunnen bereiken met middelen die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers. Ook moeten er vooraf goede afspraken over zijn gemaakt, zodat werknemers weten aan welke regels zij zich moeten houden.

Alles bij de bron; FMM