Track & trace

Op websites zoals kinky.nl, seksjobs.nl en Onlyfans kunnen bezoekers legaal terecht voor het bekijken van erotische foto's en filmpjes, of voor het vinden van een sekscontact. Een aanbieder moet ouder zijn dan 18 jaar om dat soort materiaal te kunnen plaatsen. Maar op deze online platforms liggen malafide praktijken met minderjarigen op de loer. 

De VVD wil minderjarigen beter beschermen. Onder meer door aanbieders van het materiaal te verplichten zich te identificeren, zodat zeker is dat ze meerderjarig zijn.  Wiersma: "Dus niet alleen de identiteit controleren met een paspoort, maar ook verifieren. Dat moet verplicht zijn voor online platforms of ze nou in het buitenland gehost zijn of in Nederland."

Verder eist de VVD dat er een expliciete meldplicht komt van deze platformen richting politie en justitie, bij een verdenking van het plaatsen van foto's van minderjarigen. Want nu is er alleen een verwijderingsplicht.

Alles bij de bron; RTL


 

Een dochter van het Nederlandse maaltijdbezorgconcern Just Eat Takeaway, het Duitse Lieferando, overtreedt de databeschermingswet AVG op uitgebreide schaal. Dat concludeert een toezichthouder van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Die heeft de zaak bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag neergelegd.

De vaste bezorgers van Lieferando worden bij elke levering via een app nauwgezet gevolgd en deze gegevens worden soms jarenlang bewaard. Just Eat Takeaway zet de app in veel landen in, ook in Nederland. De toezichthouder heeft de zaak onderzocht en komt tot de conclusie dat er sprake is van een zware overtreding van de AVG. Dat zou volgens deze toezichthouder moeten leiden tot een boete.

Alles bij de bron; NRC


 

De CoronaMelder en zijn Europese alternatieven worden in ongeveer 4 procent van de coronagevallen ingezet om anderen van de besmetting op de hoogte te brengen, blijkt uit onderzoek van vier Europese media.

Met de corona-apps worden via bluetoothsignalen ontmoetingen geregistreerd, om andere mensen anoniem te kunnen waarschuwen als er contact is geweest met een besmette persoon. 

In Europa gebruikten tot nu toe ruim een miljoen mensen de corona-apps om anderen te waarschuwen, terwijl 25 miljoen mensen met het coronavirus besmet raakten, zo concluderen journalisten van Die Zeit (Duitsland), VRT NWS (België), Le Monde (Frankrijk) en The Investigative Desk (Nederland).

Alles bij de bron; NU


 

Besturingssystemen voor smartphones zijn niet ontwikkeld met de privacy van gebruikers in het achterhoofd en door de jaren heen uitgebreid met allerlei mogelijkheden waardoor de privacy en digitale veiligheid van gebruikers gevaar loopt, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Dat heeft verschillende "zelfverdedigingstips" voor smartphonegebruikers gegeven die onder andere de privacy moeten beschermen.

De tips kijken zowel naar de software als hardware van telefoons en welke privacy- en beveiligingsrisico's ze opleveren. Zo wordt er onder andere ingegaan op de voor- en nadelen van het uitschakelen van de telefoon...

...Een ander punt dat de EFF aankaart is dat het uitschakelen van de telefoon in bepaalde gevallen een eenvoudige oplossing is om surveillance te voorkomen, maar het ook mogelijk maakt om te correleren waar het toestel precies was uitgeschakeld....

...Om overheidssurveillance te voorkomen is het volgens de burgerrechtenbeweging dan ook nodig om simkaarten en toestel niet opnieuw te gebruiken, niet verschillende toestellen tegelijkertijd mee te nemen, een fysieke associatie tussen locaties en het gebruik van verschillende toestellen te voorkomen, geen burner phones als langetermijnoplossing te gebruiken en niet bij het gebruik van verschillende toestellen dezelfde mensen bellen of door hen gebeld worden. 

Alles bij de bron; Security


 

Het ondernemersfonds BIZ Binnenstad Haarlem schaft een systeem aan om in de binnenstad bezoekersdrukte te kunnen meten. De gemeente ziet ook de waarde hiervan en werkt en betaalt daarom mee aan het initiatief.

Het gekozen systeem werkt met anonieme tellingen en voldoet daarmee aan de strikte privacy-voorwaarden die de gemeente stelt....

...De BIZ heeft gekozen voor een systeem dat volledig voldoet aan de privacy-wetgeving. De telcamera’s die op elf locaties komen te hangen leveren real-time informatie over de situatie in de stad. Omdat de beelden in de camera’s zelf direct worden omgezet naar anonieme tellingen en bovendien niet worden opgeslagen is de methode volledig privacy-proof.

De komende periode worden de camera’s geplaatst en het is de bedoeling dat ze in de tweede helft van mei werkzaam zijn.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft Enschede een boete van 600.000 euro, omdat de gemeente wifi-tracking gebruikte in de binnenstad op een manier die niet mag. Daardoor was het mogelijk winkelend publiek en mensen die in de binnenstad wonen of werken te volgen. De inzet van wifi-tracking is aan strenge eisen gebonden en in de meeste gevallen verboden.

De gemeente Enschede besloot in 2017 om via sensoren de drukte in de binnenstad te gaan meten. Meetkastjes in de winkelstraten vingen de wifi-signalen op uit de mobiele telefoons van passerende mensen. Ieders telefoon werd apart geregistreerd, met een unieke code...

...Maar hou je over een langere periode bij welke telefoon langs welk meetkastje komt, dan verandert dit ’tellen’ in het volgen van mensen, zegt de AP. En dat was in Enschede het geval. De privacy van burgers was dus niet goed gewaarborgd, omdat zij konden worden gevolgd zonder dat dit noodzakelijk was.

„Het is niet de bedoeling dat iemand kan volgen welke winkel, arts, kerk of moskee we bezoeken. Dat is privé en dat moet privé blijven. Zodat mensen zichzelf kunnen zijn, zonder zich geremd te voelen door mogelijke registratie”, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. „Een gemeente moet dit grondrecht van haar inwoners voorop stellen.”

De overtreding begon in mei 2018. De interventie van de AP was aanleiding voor de gemeente om op 1 mei 2020 te stoppen met wifi-tracking.

Alles bij de bron; Telegraaf


 

Het lijkt zo mooi: een pas waarmee je kunt laten zien of je gevaccineerd bent, dan wel corona hebt gehad of dat je recent negatief bent getest. Maar bij alle juichverhalen  blijven ethische vragen vaak onbeantwoord.

Zo is de vraag waarvoor de pas precies gebruikt moet gaan worden, nog steeds niet volledig beantwoord. Eerder zei Von der Leyen dat het uitsluitend om „medische doeleinden” zou moeten gaan. In de aankondiging stelde ze later dat de Green Pass „het leven van Europeanen moet faciliteren”. Die moeten zich „veilig binnen en buiten de EU kunnen bewegen”, een soort extra toegangsbewijs dus bij grensoverschrijdend verkeer.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz bepleit een Green Pass naar Israëlische stijl. Daar mag het gevaccineerde grote deel van de bevolking sinds een paar weken met behulp van een app weer naar het zwembad of een gebedshuis.

En de ethische kwesties die aan een dergelijke pas kleven gaan dieper. De Royal Society, de Britse academie voor wetenschappen, publiceerde onlangs een studie naar de vele kwesties die een rol spelen. Zij waarschuwde voor de mogelijke precedentwerking van vaccinatiebewijzen. Werken zij gezondheidssurveillance door de staat in de hand? In China worden bijvoorbeeld persoonsgegevens die via een corona-app zijn verkregen gedeeld met de politie.

Op Aruba krijgen alle werknemers van het bedrijf Wind Creek Aruba een bonus van 300 Amerikaanse dollar (omgerekend ruim 250 euro) als ze zich twee keer laten vaccineren tegen het coronavirus. Zo kan het bedrijf, dat eigenaar is van hotels op Aruba en Curaçao, verschillende casino’s en Starbucks, zich zo goed mogelijk voorbereiden op de komst van Amerikaanse toeristen. 

Er gelden in Nederland via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) strenge regels als het gaat om de bescherming van de gezondheidssituatie van werknemers - en daaronder vallen ook vaccinatiegegevens en de werkgever mag op grond van de AVG deze gegevens van zijn werknemers niet verwerken. Ook het vragen naar en gebruiken van deze informatie is verboden, zelfs als de werknemer hiervoor uitdrukkelijke toestemming verleent. De Autoriteit Persoonsgegevens is namelijk van mening dat een werknemer vanwege de gezagsverhouding op de werkvloer per definitie niet in staat is om zijn wil vrij te bepalen. 

Maar er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop informele druk kan worden uitgeoefend op werknemers om toch, zij het mondeling, te weten te komen of iemand wel of niet is gevaccineerd.

Lotte Houwing, beleids-adviseur van privacybeschermingsorganisatie Bits of Freedom hamert ook op de uitsluitende werking die een paspoort per definitie heeft. ,,De functie van paspoorten is om onderscheid te maken tussen groepen mensen. Het is het tastbare bewijs dat je tot een bepaalde groep behoort. Voor die groep gelden bepaalde regels. Het laten gelden van verschillende regels voor verschillende groepen mensen kan zorgen voor ongelijkheid in de samenleving. Zo ook met gezondheidspaspoorten.”

In bredere zin zijn volgens haar digitale immuniteitspaspoorten – en zeker die verbonden zijn met biometrische gegevens – onderdeel van een groeiende infrastructuur van massasurveillance die mensen kan bekijken, analyseren en sturen over tijd en locatie. ,,Zulke systemen leunen op het bijhouden van enorme databanken over mensen en brengen schade toe aan de kern van ons recht op waardigheid, privacy en lichamelijke integriteit.”

De Gezondheidsraad heeft in Nederland geadviseerd dat de gerechtvaardigheid van het wel of niet eisen van een coronavaccinatie per setting kan verschillen. Dit klinkt allemaal nog betrekkelijk vaag en vaak zal de rechter eraan te pas moeten komen om te bepalen of een eis tot vaccinatie gerechtvaardigd is of niet. 

Alles bij de bron; FrieschDagblad 


 

Horecagelegenheden waarvan de terrassen volgende week opengaan moeten gasten weer om hun contactgegevens vragen. Gasten mogen zelf beslissen of ze de gegevens verstrekken. De registratie is op vrijwillige basis. De verstrekte informatie kan worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.

"De geregistreerde naam en contactgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek door de GGD en op verzoek van de GGD. Dus niet voor marketingdoeleinden zoals een nieuwsbrief", zo liet Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vorig jaar weten naar aanleiding van de verplichting om contactgegevens te vragen.

Daarnaast wees de brancheorganisatie voor de horeca erop dat registratie vrijwillig is en geen gevolgen mag hebben als klanten hier niet aan willen meewerken. "Gasten laten hun naam en contactgegevens op vrijwillige basis registreren. Als gasten geen naam of contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd."

Alles bij de bron; Security


 

Is het ook niet gewoon makkelijk, al die bezoekers registreren? We zijn zo blij met een flintertje vrijheid dat we niet klagen over de prijs die we betalen... 

Het kabinet presenteert het fieldlab ook als zodanig, als zoethoudertje en pr. Om het nog ingewikkelder te maken hanteert de overheid een onderscheid tussen ‘pilots’ en ‘fieldlabs’. Die laatste moeten onderzoeken hoe evenementen ‘op termijn’ weer veilig open kunnen. De pilots geven iets meer perspectief: gaat het goed, dan kunnen er méér van zulke evenementen komen, onder de ‘Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19’ die 1 mei moet ingaan. In beide gevallen gaat het dus om experimenten, niet om echte versoepelingen...

... Tijdelijk, op termijn: in deze crisis zijn dat signaalwoorden waarbij argwaan gepast is. Hebben we het hier inderdaad over een kortstondig, net iets minder benauwend overgangsmiddel naar onze vroegere mobiliteit? Aannemelijker is dat het helemaal geen tijdelijke overbrugging is, maar een investering, in een testmaatschappij voor onbepaalde tijd.

Die Tijdelijke wet testbewijzen kan in de praktijk best eens niet zo heel tijdelijk zijn. Kijk alleen maar naar het vanzelfsprekende gemak waarmee de tijdelijkste aller maatregelen keer op keer in reprise gaat, zonder bewezen succes: de avondklok. De experimentele CoronaCheck-app moet vanaf juni ook als toegangsbewijs na vaccinatie gaan werken. Ook dat is heus niet voor één maandje....

...De onderliggende kwestie is deze: veel van wat we nu beslissen gaat langdurige invloed hebben op de inrichting van onze samenleving. ....er moet ook een moment zijn waarop we verklaren dat we klaar zijn. Dat is bij het zetten van de laatste prik. Dan zetten we de schaar in al het loopgips...

...En dan nog zullen er instanties zijn die kermen: kijk nou uit, het is nog niet veílig! De Peruaanse variant, de Nieuw-Caledonische…! En is het ook niet gewoon makkelijk, alle bezoekers registreren? Voor het geval er een nieuwe uitbraak van iets is, of een onvoorziene calamiteit?

Al die stemmen moeten we negeren, als we geen samenleving willen die alle gezondheidsrisico’s denkt uit te bannen met het optuigen van controlepoortjes en restricties. Als het om ons dagelijks leven gaat (school, werk, openbaar vervoer) is de weerstand vermoedelijk wel sterk genoeg. Het gevaar zit hem bij al die leukere, net iets minder essentiële uitjes, bij de plekken van uitbaters met elk hun eigen deurbeleid.

Die fieldlabs maken ons zo dolblij met een flintertje van onze vroegere vrijheid dat we allang niet meer tegen elkaar durven te klagen over de prijs die we ervoor betalen. Voor vakanties en festivals nemen we het loopgips voor lief. Ook al begint het steeds meer te lijken op een permanente brace, we doen alsof het ons zit als gegoten.

Alles bij de bron; NRC


 

Apple en Google hebben een update tegengehouden van de Britse Covid-19 contactonderzoek-app. Het gaat om de tegenhanger van de Nederlandse CoronaMelder-app in Engeland en Wales, die gebruikt wordt voor het melden wanneer iemand in contact is geweest met een positief getest persoon. 

De nieuwe update moest gebruikers vragen om logs te uploaden van check-ins bij evenementen, als zij achteraf positief getest zouden zijn op het coronavirus. Die check-ins werden verzameld met behulp van posters met barcodes die bij evenementen zouden hangen. Maar door het verzamelen van die logs zou de Britse National Health Service in principe locatiegegevens verzamelen van gebruikers van de app, iets wat strikt verboden is volgens de gebruiksvoorwaarden van Google en Apple. Google en Apple hebben de update van de app afgelopen week tegengehouden en houden nu in plaats daarvan de vorige versie van de app live.

Het was in de Britse Test&Protect-app al langer mogelijk om QR-codes te scannen bij het binnengaan van één of ander gebouw om zo te loggen dat je ergens geweest bent maar die data was niet toegankelijk voor anderen en kon alleen gebruikt worden om hotspots te vinden. Met de update zouden die loggegevens dus wel gedeeld worden met de NHS.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!