Slimme conversatiebots worden meer en meer gebruikt. Ook andere vormen van artificiële intelligentie ontwikkelen zich snel. De wetgevers dreigen achterop te raken. Expert Filip Van Elsen ziet manieren om sneller bij te sturen.

Het Europees Parlement keurde vorige week een tekst goed over systemen zoals ChatGPT. Die slimme chatbots gebruiken generatieve AI, artificiële intelligentie die converseert met de gebruiker en teksten en beelden produceert. 

En de Europees Parlement boog zich ook over andere AI, zoals voorspellende politiesystemen en biometrische systemen die gevoelige persoonskenmerken gebruiken. Er volgen nu lange onderhandelingen met de Europese Commissie en de Europese Raad om te komen tot een AI Act, een Europese wetgeving over artificiële intelligentie.  

'Het is een compromistekst', zegt Filip Van Elsen, 'Hij gaat een positief effect hebben op het wereldwijde debat over hoe je AI moet regelen. De tekst legt veel documentatieverplichtingen op. In Europa neigen we traditioneel meer naar het creëren van bijkomende verplichtingen voor bedrijven, terwijl andere regelgevers, zoals de Britse, meer de innovatie willen stimuleren.' Van Elsen denkt dat de tekst nog wordt bijgestuurd.

Hij is vooral bezorgd over de timing. 'Het duurt nog minstens twee jaar voor de AI-wetgeving er is. En dan ga ik er vanuit dat de Europese verkiezingen de zaak niet vertragen.' Ondertussen blijft de technologie evolueren. 'Bedrijven voeren een race tegen de klok om als eerste nieuwe features op de markt te brengen. Systemen worden autonomer, onvoorspelbaarder en krijgen meer impact.'

Wat volgens Van Elsen wel kan, is het regelgevende proces versnellen. 'We kunnen nieuwe AI-systemen toetsen aan bestaande normen, bijvoorbeeld die over gegevensbescherming, consumentenbescherming en intellectueel eigendomsrecht. De Britse privacycommissie heeft enkele weken geleden gezegd dat ze richtlijnen gaat opstellen over het toepassen van gegevensbescherming in AI.' Een aantal van die principes is dezelfde als de Europese, zoals die over transparantie, governance, correctheid en het vermijden van discriminatie.

Niets belet regelgevers en overheden nu al richtlijnen uit te vaardigen. 'Iedereen kijkt naar iedereen en wacht op de AI Act. We zouden moeten erkennen dat de technologie sneller evolueert dan het wetgevende proces.' Maar een dergelijke aanpak past niet in de Europese traditie, die mikt op grondige en exhaustieve wetteksten. 

Alles bij de bron; deTijd