Op het internet worden we steeds vaker geconfronteerd met foto’s, video’s en geluidsfragmenten die niet echt blijken. Ook zijn die steeds moeilijker van echt te onderscheiden. Onze virtuele identiteit moeten we daarom beter gaan beschermen. Maar vooral moeten we ervoor waken dat we straks helemaal niks meer vertrouwen.

Dat is de strekking van een rapport dat het Rathenau Instituut deze week presenteert in het Europees Parlement....

...De wetgeving die onze persoonlijke levenssfeer in de echte wereld moet beschermen, schiet duidelijk tekort voor het beschermen van onze virtuele identiteit in de online wereld. Zo blijkt het voor slachtoffers van deepfakes op dit moment heel moeilijk om daders te achterhalen, of platforms te verzoeken video’s offline te halen, zelfs wanneer die in strijd zijn met het portretrecht of de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Burgers moeten dan ook beter geholpen worden om hun recht te halen. Het is belangrijk dat er wetgeving komt die platforms verplicht een adequate klachtenprocedure in te richten en onrechtmatige content te verwijderen. Ook is gerichte wetgeving nodig om slachtoffers te beschermen. Net zoals ze dat bij de AVG deed, zou de Europese Unie hierin het voortouw kunnen nemen...

...Het oprukken van deepfakes zal er de komende jaren voor zorgen dat we ook materiaal dat echt is, gaan wantrouwen. Zodoende kan de deepfaketechnologie de erosie van vertrouwen die in de samenleving aan de gang is, versterken en versnellen.

Beleidsmakers zullen dan ook meer moeten doen om de samenleving weerbaar te maken. Mediawijsheid moet er niet alleen voor zorgen dat mensen zich ervan bewust zijn dat niet alles wat ze zien altijd waar is. Het is essentieel dat iedereen de weg naar betrouwbare bronnen weet te vinden. In een wereld waarin gemanipuleerd beeld en geluid een steeds groter deel wordt van ons dagelijks leven, moeten we leren om alle informatie op waarde te schatten.

Alles bij de bron; Rathenau