Het kabinet heeft op algoritmes.overheid.nl de eerste versie van een publiek register gelanceerd waarin algoritmes zijn te vinden die door overheden worden toegepast. Volgens staatssecretaris Van Huffelen schiet de transparantie over de inzet van algoritmes door de overheid nog vaak tekort. Iets dat het register zou moeten veranderen.

"Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat algoritmes voldoen aan publieke waarden en de daarvan afgeleide (wettelijke) normen en dat uitgelegd wordt hoe ze werken. Op basis daarvan kunnen burgers de overheid desgewenst kritisch volgen en bevragen of zij zich aan de regels houdt", aldus de staatssecretaris.

Volgens Van Huffelen gaat het hier om een eerste versie en is verdere doorontwikkeling "beslist nodig". Het komend jaar zal in overleg met overheden gewerkt worden aan een eenduidige registratie van algoritmes in het register.

In de huidige versie van het register zijn de gegevens handmatig ingevoerd. Het plan is om de informatie automatisch op te halen uit decentrale algoritmeregisters. Deelname aan het algoritmeregister is niet verplicht voor overheden, maar hier wordt wel naar gekeken.

Alles bij de bron; Security