Software & Algoritmes

Avast heeft in totaal 28 browser-extensies ontdekt die malware bevatten voor het ontvreemden van persoonlijke data en/of voor het doorverwijzen naar phising-sites.

Invisible mode for Instagram Direct Message

Instagram App with Direct Message DM

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Direct Message for Instagram™

Universal Video Downloader

Upload photo to Instagram™

DM for Instagram

Video Downloader for FaceBook™

Spotify Music Downloader

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook™

Stories for Instagram

Downloader for Instagram

Vimeo™ Video Downloader

Upload photo to Instagram™

Instagram Download Video & Image

Vimeo™ Video Downloader

Pretty Kitty, The Cat Pet

App Phone for Instagram

Volume Controller

Video Downloader for YouTube

App Phone for Instagram

Direct Message for Instagram

SoundCloud Music Downloader

Stories for Instagram

VK UnBlock. Works fast.

The New York Times News

 

Zoomer for Instagram and FaceBook

 

 

De aangetroffen kwaadaardige browserextensies richtten zich daarbij op de Google Chrome- en de Microsoft Edge-browser. In totaal zouden zo’n 3 miljoen gebruikers zijn getroffen.

De nu aangetroffen extensies deden zich voor als in-browser tools voor het downloaden van foto’s, video’s en andere content van populaire sites als Facebook, Instagram, Vimeo en Spotify. In de op JavaScript gebaseerde extensies bevindt zich de kwaadaardige code. Of deze kwaadaardige extensies met opzet zijn gebouwd of in een later stadium zijn geïnfecteerd, is niet bekend.

Alles bij de bron; TechZine


 

Apple heeft gezegd dat het apps verwijdert uit de App Store als ze niet meewerken met de nieuwe privacy-opties. Met het zogeheten App Tracking Transparency kunnen gebruikers adverteerders weerhouden ze te volgen binnen meerdere applicaties.

Senior vice president Software Engineering bij Apple, Craig Federighi, heeft gezegd dat gebruikers het recht hebben om te weten dat hun online gedrag wordt gezien door diverse apps en websites. “Begin volgend jaar eisen we dat alle apps die de uitdrukkelijke toestemming van hun gebruikers krijgen. Ontwikkelaars die niet aan die norm voldoen, kunnen hun apps uit de App Store verwijderen”, zei hij op de Europese conferentie over gegevensbescherming en privacy.

“We moeten de wereld laten zien wat zich hier afspeelt. Het is een heftige poging om de status quo te houden die de privacy van mensen enorm binnendringt.”

Het kost echter wel wat moeite om dit ook daadwerkelijk aan je app toe te voegen. Zo moet er dan een pop-upmelding verschijnen waarin staat dat de app “toestemming wil om je te tracken in verschillende apps en websites die aan andere bedrijven toebehoren”. Een toestemming die vele gebruikers niet zomaar zullen geven.

Alles bij de bron; TechZine


 

Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat niet iedereen online hetzelfde te zien krijgt? Dit komt omdat er websites zijn die met cookies (die ik overigens liever ‘volgsoftware’ noem, dat klinkt wat minder gezellig) bijhouden wat u interessant vindt. Want met alles wat u online doet, laat u ‘datasporen’ achter. Denk aan de (nieuws)artikelen waar u op klikt, uw zoekopdrachten en berichten die u liket of deelt. 

Vervolgens zorgt een algoritme ervoor dat u meer berichten te zien krijgt die - volgens het algoritme - daarop lijken. Vaak met als doel u langer online te houden en daardoor meer geld te verdienen aan gerichte advertenties.

Op zich is er natuurlijk niets mis met relevante informatie. Maar vindt u het nog steeds prima als u online wordt achtervolgd door advertenties voor stoma’s, nadat u iets heeft opgezocht over uw aanstaande operatie?

Ook voor uw politieke oriëntatie kunnen uw datasporen nadelig uitpakken. Bijvoorbeeld wanneer u op basis van uw online profiel vooral informatie krijgt die maar een kant van een maatschappelijk probleem belicht. Hoe vrij bent u dan om een eigen mening te vormen? Hoe vrij en goed geïnformeerd kunt u dan nog een politieke keuze maken? Hoe vrij en democratisch zijn verkiezingen dan nog?...

....Vrijheid is een groot goed. Laten we zorgen dat we offline en online die vrijheid en autonomie houden. Grip houden op uw persoonsgegevens en weten wat anderen – al dan niet door volgsoftware - over u weten, is daarbij cruciaal.

Alles bij de bron; AP


 

Het 'anonieme' referendum van Forum voor Democratie is helemaal niet zo anoniem. Het systeem dat de stemmen verwerkt weet de volledige namen, e-mail- en internetadressen van alle stemmers....

...Leden van Forum hebben een e-mail ontvangen met daarin een link om te kunnen stemmen via het systeem van Big Pulse, een bedrijf dat online stemmingen verzorgt. Deze link is gekoppeld aan hun volledige naam en e-mailadres, zonder dat Forum-leden dit weten. Door een simpele truc is het mogelijk om onderdelen te zien die door het systeem worden verhuld. 

"Dit hele systeem ziet er ontzettend brak uit", zegt een ethisch hacker die anoniem wenst te blijven. "Je zou met geen mogelijkheid in een andere stemming mogen komen, en al helemaal niet door een paar cijfertjes aan te passen."

Nadat je hebt gestemd kun je de stem niet meer aanpassen. Je krijgt dan een stembewijs te zien met daarop je unieke nummer dat gekoppeld is aan je volledige naam en e-mailadres, het ip-adres van je apparaat, een uniek stemnummer en een unieke ontvangstcode van je stem. 

Ook de achterkant van het stemsysteem van Big Pulse was voor iedereen toegankelijk. Die had opties om de verkiezing aan te passen, de stemmen te bekijken en stemmen toe te voegen. Het was voor bezoekers niet mogelijk om deze functies te bedienen, maar volgens verschillende ethisch hackers zou het wel mogelijk zijn door in te loggen met het account 'admin' - het belangrijkste account. 

Om in te loggen met het account 'admin' is er nog wel een wachtwoord nodig, dat volgens hackers met het nodige graafwerk zou kunnen worden achterhaald. Na publicatie heeft Big Pulse de achterkant verder dichtgetimmerd.

Alles bij de bron; RTL


 

Op verzoek van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht het Rathenau Instituut de rol die digitale monitoringstechnieken spelen op de werkvloer en hun invloed op de kwaliteit van het werk.

Digitale technieken spelen een steeds grotere rol in het personeelsbeleid van organisaties. Bedrijven zetten ze in bij het aannemen van nieuw personeel, het controleren en aansturen van medewerkers en bij hun ontwikkeling en ondersteuning. Daarbij ontstaan steeds meer mogelijkheden. Gezichtsanalyses en games worden gebruikt bij videosollicitaties, screenshots om thuiswerkers te controleren en er zijn apps om de gezondheid te meten. 

Het onderzoek laat zien dat de meeste digitale middelen in beginsel een nobel doel hebben. Maar ondertussen veranderen ze ook de arbeidsverhoudingen en kunnen ze leiden tot een beperkt beeld van wat waardevol werk is. Het rapport laat verder zien dat ze de privacy van werkenden kunnen schaden, tot discriminatie kunnen leiden bij werving- en selectieprocessen en kunnen bijdragen aan een toenemende werkdruk.

Het Rathenau Instituut waarschuwt voor doorgeschoten monitoring op werkvloer. Digitale middelen zijn er om ons te ondersteunen in ons werk en moeten geen robot maken van de werkenden.

Alles bij de bron; Rathenau Instituut


 

In een open brief aan de Nederlandse regering vragen ruim 150 wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica, mee te werken aan een verbod op dodelijke autonome wapens. Het gaat hierbij om wapens die zonder betekenisvolle menselijke controle doelen kunnen selecteren en aanvallen. Zoals een van de ondertekenaars, Professor Lambèr Royakkers van de TU Eindhoven het beschrijft: “Het is eenvoudigweg onmenselijk om het doden van mensen aan machines over te laten”...

...Wanneer deze wapens zijn ontwikkeld, wordt de drempel verlaagd om oorlog te voeren en kunnen conflicten sneller escaleren. Bovendien gaan de ontwikkelingen snel: Zo is het technisch al mogelijk dat grensbewakingsrobots zonder menselijke tussenkomst een ‘illegale passant’ kunnen doden en dat drones op basis van bijvoorbeeld nummerbordherkenning automatisch voertuigen kunnen bombarderen. Er is nu al een heuse wedloop gaande op het gebied van autonome wapens...

De oproep van de Nederlandse wetenschappers volgt op vergelijkbare initiatieven in Australië, België, Canada en Noorwegen waar wetenschappers opriepen tot een dergelijk verbod. 

Alles bij de bron; DutchIT


 

Een Duitse rechtbank heeft aanbieder van versleutelde e-mail Tutanota gedwongen om een oplossing te ontwikkelen waarmee justitie toegang tot de onversleutelde mail van een gebruiker krijgt.

De mailprovider heeft beroep tegen de uitspraak aangetekend, maar moet de monitoringsfunctie al wel ontwikkelen. Wanneer het beroep succesvol is wordt de functie niet geactiveerd en weer verwijderd, zegt een woordvoerder.

Alles bij de bron; Security


 

Het kabinet hanteert bij het beleid rond algoritmen en AI een lerende aanpak. Hierbij past, mede op instigatie van uw Kamer, ook onderzoek naar de vraag of beleid en regelgeving voldoende zijn toegesneden op actuele en toekomstige kansen en risico’s van algoritmen.

In dit verband zenden we uw Kamer een reactie op de volgende onderzoeken: 

 “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen”1 (hierna: besluitvormingsonderzoek);
 Onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen” (hierna: effecten-onderzoek);
 “De modernisering van het Nederlandse Procesrecht in het licht van big data” (hierna: procesrechtonderzoek).

Elk van de onderzoeken houdt verband met een toezegging aan uw Kamer, dan wel een motie die door uw Kamer is aangenomen.

Met de casestudy “Overheidsincasso bij verkeersboetes” in het besluitvormings-onderzoek is gevolg gegeven aan een toezegging die werd gedaan in het kader van de kabinetsreactie2 op het WRR-rapport “Weten is nog geen doen”....

... TK Bijlage 1 bij Kamerbrief - Reactie casestudys besluitvormingsonderzoek.  

Alles bij de bron; Rijksoverheid


 

Apple en Facebook ruziën over hun privacybeleid. Apps gaan in het nieuwe besturingssysteem iOS 14 van Apple -dat begin volgend jaar wordt gelanceerd- uitdrukkelijk toestemming moeten vragen aan gebruikers om hun surfgedrag te mogen volgen en zo gericht advertenties te kunnen verspreiden. 

Dat is een streep door de rekening van het businessmodel van Facebook, dat op zijn beurt de fabrikant van de iPhone beschuldigt van machtsmisbruik. 

Alles bij de bron; HLN


 

Chrome-extensies moeten vanaf volgend jaar direct aangeven welke data ze verzamelen van gebruikers en hoe die data wordt gebruikt. Extensies die deze informatie niet weergeven, worden door Google verwijderd.

Google komt met nieuw beleid dat per 18 januari van volgend jaar ingaat, schrijft het bedrijf in een blogpost. Op de pagina van de Web Store waar de extensie te downloaden zijn, vinden gebruikers vanaf dat moment een extra tabblad waar de informatie komt te staan. Volgens Google moet dat in 'heldere, makkelijk te begrijpen taal' worden opgeschreven. Het gaat om het soort data dat wordt verzameld en wat de ontwikkelaar met die data doet. Gebruikers kunnen op kopjes klikken om er meer informatie over te krijgen. 

Google heeft tegelijkertijd ook zijn privacyregels voor extensies aangepast. Het blijft verboden om verzamelde data rechtstreeks door te verkopen, maar Google voegt nu toe dat het niet is toegestaan data te verzamelen voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties. Ook mag de data alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de extensie bedoeld is.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!