‘Tell a friend’-systemen op websites zijn onder voorwaarden toegestaan. Dat maken de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), vandaag bekend in een gezamenlijk rechtsoordeel.

Bij ’Tell a friend’-systemen verzendt een website (op initiatief van en namens een gebruiker) een e-mail zonder voorafgaande toestemming van de geadresseerde. Dit valt onder het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische berichten voor commerciële, ideële of charitatieve doelen (spam). Een persoonlijk e-mailadres is verder altijd een persoonsgegeven. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan het gebruik van persoonsgegevens.

Lees verder...