De laatste jaren zijn vooral veel meer 45-plussers sociale netwerken gaan gebruiken, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Inmiddels zit 80% van de mensen van 12 jaar of ouder op een sociaal netwerk. Vooral het uitwisselen van tekstberichten is populair: zeven op de tien doet dit.

Deelname aan netwerken, zoals Facebook of Twitter, is gestegen van 54% naar 62%. Ook bedrijven gebruiken steeds vaker sociale netwerken: in 2014 zat ruim de helft (53%) van de bedrijven op een sociaal netwerk zoals Facebook of LinkedIn. In 2012 was dit nog maar bij 33% van de bedrijven het geval. 

Ons land behoort met 53% tot de top in Europa in het gebruik van sociale netwerken. Nederlandse bedrijven scoren hiermee ver boven het EU-gemiddelde van 33%.

Alles bij de bron; Security