De Nederlandse overheid heeft Facebook in de eerste zes maanden van dit jaar 11 keer om gegevens over gebruikers gevraagd, die in 36% van de gevallen door de sociale netwerksite deels of geheel werden verstrekt. 

De elf verzoeken hadden betrekking op informatie over 15 gebruikers of accounts. In totaal werd Facebook in de eerste zes maanden 26.000 keer gevraagd om informatie over 38.000 gebruikers af te staan. De helft van de verzoeken waren uit de Verenigde Staten afkomstig.

De Belgische overheid heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 150 keer aan Facebook gevraagd om informatie over gebruikers door te spelen.

40% van alle overheidsverzoeken werden door Facebook afgewezen.

Alles bij de bronnen; Security & HLN