Sociale netwerken

LinkedIn publiceerde een nieuw privacybeleid dat op 7 juni in werking treedt. Vooral als je een zakelijk account gebruikt, verdient het aanbeveling om het document zorgvuldig door te nemen. Een werkgever kan premium features beschikbaar stellen en heeft daarmee beperkt inzicht in je activiteiten.

Uw werkgever kan zien hoe u gebruikmaakt van Services die voor uw werk ter beschikking zijn gesteld (bijvoorbeeld als recruiter of verkoper) en kan hieraan gerelateerde informatie bekijken. We tonen hen geen zoekopdrachten naar vacatures of persoonlijke berichten....  tenzij u ervoor kiest om deze te delen via onze Services (door bijvoorbeeld naar een nieuwe functie bij hetzelfde bedrijf te solliciteren of uw zoekopdracht naar vacatures in een bericht kenbaar te maken aan een collega via onze Services).

De les hiervan is vooral dat je op je tellen moet passen en niet zomaar op de standaardovereenkomsten moet klikken.

Nog een punt om op te letten - wat niet is genoemd in het nieuwe document - is of je een geheimhoudingsclausule hebt die je schendt met het plaatsen van informatie op het sociale netwerk. Advocaten die met rechtszaken bezig zijn wil je niet onbewust helpen met zulke stukken, dus zet deze privé en/of vermijd details.

De volgende clausule is begrijpelijk, maar de verwoording ervan is wat lomp: "Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account sluiten."  Overigens is deze wijziging ter kennisgeving, als je de dienst blijft gebruiken, ga je akkoord met de nieuwe voorwaarden. Denk niet dat als je besluit op te stappen je gegevens ook netjes worden verwijderd. In paragraaf 4.3 van de overeenkomst staat het volgende te lezen:

We bewaren uw persoonlijke gegevens zelfs nadat u uw account hebt gesloten als dat redelijkerwijs nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie), voorschriften na te leven, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen of uw verzoek tot uitschrijving voor verdere berichten van ons uit te voeren.

 

Vooral het argument "onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen" geeft LinkedIn een ruime armslag en je kunt er waarschijnlijk gevoeglijk vanuit gaan dat iets op LinkedIn nooit meer verwijderd zal worden. Wat dat betreft geldt voor LinkedIn precies wat voor alle sociale media geldt: Ga er vanuit dat alles permanent is. 

Alles bij de bron; CompWorld


 

Het vluchtelingencommissariaat in België mag binnenkort de profielen op sociale media van mensen die asiel vragen in ons land onderzoeken. Het is een van de 30 aanpassingen aan het asielrecht die de federale regering vandaag goedkeurt. Asielzoekers moeten voor de controle van hun gsm of computer wel hun toestemming geven, maar wie dat niet doet maakt zich verdacht, aldus staatssecretaris Francken..

.. "Wie geen toestemming geeft, maakt zich in se al verdacht en zal daarvoor een heel goede verklaring moeten geven. Het werkt langs twee kanten. Via die controle van sociale media kunnen we kijken of iemands persoonlijke verhaal wel klopt. Van waar iemand is, wat zijn reisroute was bijvoorbeeld. Als iemand beweert dat hij rechtstreeks uit Afghanistan komt, maar we vinden op Instagram twee weken eerder een vakantiefoto met vriendin in Istanbul: dan klopt er iets niet. Ook wie iemands familie, vrienden en kennissen zijn, kan gouden informatie opleveren"

Dat Francken met deze nieuwe maatregel zou ingrijpen op de privacy van asielzoekers, spreekt hij resoluut tegen. "Het is terecht een gevoeligheid en een bezorgdheid, maar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is een onafhankelijke instantie. Het is niet de Dienst Vreemdelingenzaken, mijn administratie, die ineens toegang krijgt tot die gegevens. Het is goed dat die dingen worden gescheiden."...

Een andere wijziging is dat de originele identiteitsdocumenten van asielzoekers voortaan tijdelijk worden ingehouden tijdens de asielprocedure, om te vermijden dat kandidaten wiens aanvraag geweigerd wordt, papieren "verloren laten gaan" en zo hun eigen repatriëring verhinderen. Wie definitief erkend wordt in ons land, krijgt zijn originele identiteitsdocumenten niet meer terug maar een vluchtelingenpaspoort uitgereikt. 

"Wie bij ons bescherming krijgt, moet niet op vakantie gaan naar zijn thuisland", aldus Francken. "Dat zal in uitzonderlijke gevallen wel nog mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij de begrafenis van een familielid, maar dan moet dat gemeld worden bij de gemeente. Ik benadruk ook dat we de documenten niét achterhouden, wel inhouden. Ieders basisrechten blijven gegarandeerd. We zijn hard voor mensen die misbruik maken van ons systeem en zacht voor de kwetsbaren."

Alles bij de bron; deRedactie [Thnx-2-Luc]


 

Tinder belooft beter om te gaan met de gegevens van zijn gebruikers. De app-aanbieder ging door de bocht na gesprekken met de Noorse privacywaakhond Forbrukerradet.

Tinder reageert nu op alle druk en belooft wereldwijd een aantal verbeteringen door te voeren in zijn privacybeleid:

  • Het wordt mogelijk direct binnen de app je gebruikersaccount te wissen.
  • De standaardinstelling van de app is niet langer dat de app toegang wil tot ál je Facebookfoto’s.
  • Tinder zal zijn gebruikersvoorwaarden beter leesbaar maken voor consumenten.
  • Tinder kan gebruikersaccounts niet langer zonder reden of toelichting verwijderen.
  • De Europese privacywetgeving zal worden gerespecteerd bij Europese gebruikers.

Forbrukerradet is blij met de aanpassingen van Tinder en ziet het als een aanmoediging voor andere privacywaakhonden om in actie te komen tegen privacyschendende diensten.

Alles bij de bron; ConsumentenBond [Thnx-2-Peter]


 

Facebook heeft deze week een nieuwe functie geïntroduceerd: Facebook Stories. De beelden die je daarmee deelt, verdwijnen weer na een dag, waardoor ze niet jarenlang over het internet struinen. Dat lijkt een leuke manier om privé dingen te wisselen, maar het is niet zonder risico.

De nieuwe functie is stiekem al een oude bekende. Facebook voegde deze ook al toe aan Instagram, Messenger en WhatsApp, nadat het bedrijf de functie één op één had gekopieerd van concurrent Snapchat. Facebook volgt in grote lijnen het voorbeeld van Snapchat. Het is bij Stories ook niet mogelijk de media van een verzender zomaar op te slaan, en ook bij screenshots wordt er een waarschuwing verstuurd. Aan de oppervlakte doet Facebook dus net zo veel als Snapchat om de veiligheid van je beelden te waarborgen. Zelfs de verdwijnperiode van 24 uur is identiek.

Er is echter een wezenlijk verschil tussen de Stories op Facebook en die op Snapchat. De foto's van Stories verdwijnen na 24 uur op Facebook, maar niemand garandeert dat Facebook niks doet met de achterliggende data. Het sociale netwerk kan in theorie alsnog prima analyseren wat er op je foto's staat, wanneer je ze plaatst en met wie je vaak afspreekt, om zo een beter advertentieprofiel over je samen te stellen.

Snapchat is uiteraard evenmin heilig: ook dit bedrijf kijkt naar gegevens van gebruikers, om bijvoorbeeld beter uitgelichte profielpagina's van adverterende bedrijven aan te raden. Snapchat gebruikt daarbij echter veel minder specifieke informatie. Daarnaast is het bedrijf ook een stuk minder berucht om zijn verstrekkende gebruik van persoonlijke data.

Nogmaals, let op: die foto's verdwijnen misschien, maar komen wel onder de neus van Facebook te liggen. Wees er dus net zo voorzichtig mee als bij een 'gewone' foto op je 'gewone' Tijdlijn.

Alles bij de bron; Radar


 

De Nederlandse autoriteiten hebben Twitter in de laatste helft van vorig jaar vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan in eerdere periodes. Dat blijkt uit het nieuwste transparantierapport. In totaal deden de Nederlandse autoriteiten 19 dataverzoeken die op 19 accounts betrekking hadden. In 79 procent van de gevallen overhandigde Twitter gegevens.

Het kan dan gaan om e-mailadressen, telefoonnummers en met wie er privéberichten zijn uitgewisseld. In de eerste helft van 2016 deed de overheid nog 8 dataverzoeken, die op 11 Twitteraccounts betrekking hadden. In 38 procent van deze dataverzoeken werd er door Twitter gegevens overhandigd. Een periode eerder, in de tweede helft van 2015, werden er nog 12 dataverzoeken gedaan waarin informatie over 14 accounts werd gevraagd. Twitter overhandigde toen in 58 procent van de verzoeken gegevens. In de eerste helft van 2015 werden er door de Nederlandse autoriteiten nog 18 dataverzoeken uitgezet, die op 25 Twitteraccounts betrekking hadden. Destijds overhandigde Twitter in 33 procent van de gevallen informatie.

Wel deed de overheid in de tweede helft van vorig jaar minder verzoeken om tweets te verwijderen. Drie keer werd er gevraagd content van de microbloggingdienst weg te halen. Dit resulteerde in twee verwijderde tweets. Een periode eerder ging het nog om zes verzoeken, wat tot drie verwijderde tweets leidde.

Bron; Security


 

Chatapplicatie Viber komt met berichten die na een periode vanzelf verdwijnen. Gebruikers worden ook gewaarschuwd wanneer iemand een screenshot neemt. Viber zet zo in op de privacy van zijn gebruikers. Berichten doorsturen naar andere gesprekken in de applicatie is ook niet meer mogelijk. Viber maakt gebruik van encryptie om de berichten extra te beveiligen. 

Alles bij de bron; HLN


 

We wisten al langer dat internetsites onze gegevens verzamelen om ze uit te wisselen met bedrijven voor advertenties. Maar we wisten nog niet wíe precies onze informatie heeft. Facebook geeft vanaf nu de mogelijkheid om daar achter te komen. Maar wat voor soort data de bedrijven precies van je weten is nog niet duidelijk. Facebook geeft de bedrijvendata nu waarschijnlijk vrij vanwege juridische stappen van een datablogger.

Dimitri Tokmetzis, datajournalist bij De Correspondent, legt uit wat de gevolgen kunnen zijn van al deze datavergaring: 'Wat bedrijven over jou weten en uit dit soort gegevens kunnen leren over jou, hoe ziet mijn risicoprofiel er dan uit, en wat voor kennis hebben ze uiteindelijk van mij?’

Download je Facebookbedrijvendata in 7 stappen:

Stap 1: ga naar je instellingen

Stap 2: Kies voor ‘een kopie downloaden van je Facebookgegevens’

Stap 3: Klik op ‘Archief downloaden'

Stap 4: Facebook vraagt je om opnieuw je wachtwoord in te voeren en je keuze te bevestigen. Je krijgt nu een e-mail ter bevestiging. Als je archief klaar is om te downloaden krijg je opnieuw een e-mail.

Stap 5: Volg de  stappen in de mail, download je gegevens. Je krijgt nu een ZIP-bestand met je gegevens er in. Open het bestand.

Stap 6: Dubbelklik op ‘html’

Stap 7: Dubbelklik nu op ‘ads.htm’. Nu opent de lijst met advertentie-onderwerpen die Facebook aan je koppelt, en daaronder de lijst met adverteerders die over jouw contactgegevens beschikken

Vraag bij de bedrijven je gegevens op en vraag wat ze er precies mee doen, adviseert Tokmetzis. Nog een advies: stuur een brief aan de bedrijven die jouw gegevens hebben en die er volgens jou toe doen. Vragen om uit het systeem gehaald te worden is volgens social media-deskundige Jarno Duursma is zinloos: ‘Vaak heb je ergens toestemming gegeven. Je moet zelf inschatten of wat ze van je hebben in je voordeel of nadeel uitvalt. Soms is het goed als bedrijven verkeerde informatie van je hebben, als je daar zelf beter van wordt.’

Alles bij de bron; BNR [met screenshots]


 

De Duitse consumentenbond, de VZBV, heeft WhatsApp aangeklaagd. Er zijn vorig jaar gegevens gedeeld van WhatsAppgebruikers met Facebook, het moederbedrijf.

De Duitse consumentenbond vindt het zorgelijk dat de telefoonnummers van WhatsApp gebruikers met Facebook worden gedeeld. Het is hiervoor niet nodig om Whatsapp of Facebook te gebruiken, ook zonder het te gebruiken kan de data worden gedeeld. Ook stelt de VZVB dat het onacceptabel is dat de reclame op Facebook gepersonaliseerd wordt, dankzij persoonlijke gegevens van gebruikers. Nu kan dit achteraf worden uitgeschakeld, maar de organisatie pleit ervoor dat er eerst toestemming gevraagd moet worden aan de gebruiker wanneer gegevens op deze manier gebruikt worden.

De VZBV eist dat ook de eerder gedeelde data wordt verwijderd en dat het uitgesloten wordt dat er in de toekomst weer data gedeeld zal worden. Ook worden mogelijk ‘extra stappen’ ondernomen door Europese privacytoezichthouders, omdat de datadeling tussen WhatsApp en Facebook nog niet volledig gestopt zou zijn.

Alles bij de bron; Radar


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha