De ID-wallet Yivi is na zes jaar investeren, testen en bouwen door SIDN weer in handen van zijn makers, de stichting Privacy by Design. Daar kreeg het initiatief ooit vorm onder de naam Irma. SIDN geeft Nederland daarmee een goed, veelgebruikt, privacyvriendelijke eID-middel.

Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN: “We hebben veel mooie resultaten bereikt. Tegelijk verliep de adoptie in de markt minder snel dan gehoopt. Vooral de blijvende onduidelijkheid over de eisen die de overheid stelt aan eID-oplossingen zorgde dat organisaties terughoudend waren om met Yivi aan de slag te gaan. ... Door Yivi weer over te dragen aan de stichting Privacy by Design komt het in vertrouwde handen en borgen we de continuïteit”.

Deze bouw aan digitale ID’s past in een trend waarbij burgers en consumenten meer controle krijgen over hun digitale identiteit en privacy.

Eerder deze week, verzelfstandigde Rabobank zijn project Datakeeper, een systeem voor beheer ID-wallets. En gisteren keurde Europa een nieuwe set regels goed die de algemene invoering van digitale ID-wallets en mogelijk maakt. In de toekomst moet je bijvoorbeeld met je eigen Nederlandse ID kunnen inloggen bij Google en Facebook.

Alles bij de bron; Emerce