Netneutraliteit

Providers overtreden de nieuwe Europese netneutraliteitsregels met verschillende producten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt dat het de nieuwe regels streng gaat handhaven. Momenteel ligt in de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat de ACM de bevoegdheid geeft om de netneutraliteit te handhaven. Tot dat voorstel is aangenomen heeft de ACM nog geen macht om providers te beboeten.

"ACM ziet op dit moment aanbiedingen die in strijd zijn met de nieuwe Europese netneutraliteitsregels", schrijft de waakhond dinsdag op zijn site. Een woordvoerder wil geen namen noemen, maar zegt dat meerdere bedrijven de regels overtreden. Onlangs tikte de ACM al wel T-Mobile op de vingers, nadat de provider een abonnement met onbeperkt internet aanbod. In dat abonnement werd de videokwaliteit beperkt, iets dat niet mag onder de nieuwe regels.

De ACM waarschuwt ook dat het niet toegestaan is om 'tethering' met de smartphone te verbieden. Zo kan een mobiele internetverbinding worden gedeeld met andere apparaten, als laptops en tablets.
 
Alles bij de bron; NU

Al zijn de regels nog zo goed, alles valt of staat bij handhaving. Dat geldt zeker ook voor netneutraliteit. Hoe de regels over netneutraliteit door nationale toezichthouders in de EU-lidstaten worden uitgelegd, wordt bepaald door de richtlijnen die deze zomer worden vastgesteld door het samenwerkingsverband van toezichthouders (BEREC). Zij publiceerden een week of drie geleden een concept van deze richtlijnen. Daar mag iedereen commentaar op geven. De toezichthouders hebben na afloop van die consultatie nog een paar weken om alle reacties te verwerken. Als alles volgens planning gaat, publiceren zij op 30 augustus de definitieve richtlijnen. Onze Europese collega’s hebben een speciale website gemaakt zodat je gemakkelijk duidelijk kan maken dat ook in de rest van Europa zero rating altijd verboden moet zijn: savetheinternet.eu.

In Nederland is de Eerste Kamer aan zet. Deze week hebben de leden van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zakenhun vragen aan de minister verzameld. De ambtenaren van minister Kamp zullen die vragen in de komende weken beantwoorden.

Dat ministerie werkt ook aan aanvullende regels die elk misverstand over de interpretatie van de regels voor netneutraliteit moeten voorkomen. De Tweede Kamer wil dat met zo’n ‘algemene maatregel van bestuur’ netneutraliteit nog steviger wordt beschermd. Wat ons betreft maakt de minister bijvoorbeeld duidelijk dat maatregelen die bedoeld zijn om opstoppingen in het netwerk het hoofd te kunnen bieden, alleen als noodmaatregel kunnen worden ingezet. Zo’n maatregel mag dus nooit een standaard onderdeel van een abonnement zijn en nooit worden ingezet voordat er echt sprake is van een serieuze opstopping. Bovendien moet zo’n maatregel, als die echt nodig is, toegepast worden op alle gelijksoortige abonnementen die via het netwerk worden aangeboden. Het kan dus niet zo zijn dat de videostreams van iemand met een 8 GB-abonnement wél worden afgeknepen, maar bij iemand met een 2 GB-abonnement niet.

Kortom, nu netneutraliteit in Europese regels is vastgelegd gaat het nu vooral afhangen van de bereidwilligheid van de nationale toezichthouders om op te komen voor jouw vrijheid. Een goede uitleg van de regels in ons land is door het puike werk van het Ministerie van Economische Zaken goed geregeld. We hopen dat de Nederlandse uitleg door de andere Europese toezichthouders wordt overgenomen. Wie dat een zetje de goede kant op wil duwen, gaat nu nog even snel naar savetheinternet.eu.

Alles bij de bron; BoF


Een Amerikaanse federale rechtbank heeft de netneutraliteitsregels die telecomwaakhond FCC opgesteld had overeind gehouden. Tegenstanders, waaronder conservatieve politici als senator Ted Cruz en grote providers als AT&T en Comcast, vonden de regels te streng en onnodig.

De netneutraliteitsregels zorgen ervoor dat oude wetten die van telefoonlijnen een nutsvoorziening maken, ook van toepassing zijn op internetvoorzieningen. Ze werden gesteund door consumentenverenigingen en president Obama, schrijft Politico.

Bron; NU


T-Mobile maakte donderdag bekend dat de provider een abonnement wil aanbieden met onbeperkt internet onder verschillende voorwaarden. Eén daarvan is dat de kwaliteit van video's wordt beperkt. Ook wil T-Mobile voorkomen dat klanten het abonnement gebruiken als vervanger van vast internet, door te 'tetheren' met een laptop of desktop. Daaraan zit een maximum van 20 GB per maand.

In de Nederlandse wet staat echter dat alle soorten internetverkeer in principe gelijk moeten worden behandeld. T-Mobile beroept zich op een uitzondering die providers toestaat om maatregelen te nemen als er een verstopping op het netwerk dreigt.

De toezichthouder zegt contact te hebben opgenomen met T-Mobile om het abonnement te bespreken. "Op het eerste gezicht lijkt de propositie op gespannen voet te staan met de regelgeving. Het tetheren zal in ieder geval één van de gesprekspunten zijn", aldus Gras. 

Internetjurist Arnoud Engelfriet schreef op zijn blog dat het abonnement van T-Mobile volgens hem in strijd is met de regels rondom netneutraliteit. De wet is volgens hem "bedoeld voor concreet handelen in een congestie-situatie, niet om preventief caps [databeperkingen, red.] te introduceren." GroenLinks-europarlementariër Judith Sargentini heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie over de legaliteit van het T-Mobile-abonnement onder de Europese netneutraliteitsregels, die sinds 30 april gelden.

Sargentini vindt dat al het internetverkeer gelijk moet worden behandeld, en is bovendien bezorgd over de privacygevolgen van het T-Mobile-beleid. "Om te zien wat video is en wat niet, zal T-Mobile al het verkeer moeten onderzoeken", denkt zij. "Bovendien vraag ik me af hoe T-Mobile gaat voorkomen dat mensen video's via beveiligde verbindingen gaan kijken - gaan ze daarvoor de beveiliging van de verbinding beperken? Dat zou mensen kwetsbaar kunnen maken voor cybercrime." In zijn voorwaarden (pdf) zegt T-Mobile te zullen detecteren wanneer video's worden bekeken, maar niet te kijken naar de inhoud hiervan.

Alles bij de bron; NU


Netneutraliteit regelt dat providers internetverkeer gelijk moeten behandelen, niet meer geld mogen vragen voor bepaalde diensten zoals het bekijken van video’s en eigen diensten geen voorrang mogen geven. De Europese versie van netneutraliteit geldt sinds 30 april 2016 in Nederland, en is in wezen minder strikt dan de netneutraliteit die sinds 2012 in Nederland van kracht was.

Toch zal er in de praktijk weinig veranderen, nu de Tweede Kamer ook voor een amendement ingediend door de SP heeft gestemd. Het amendement van Kamerlid Gesthuizen regelt dat minister Kamp van Economische Zaken algemeen verbindende voorschriften rond netneutraliteit mag opstellen. Op die manier kan de minister er voor zorgen dat de gewijzigde netneutraliteit in de praktijk vrijwel net zo wordt toegepast als de netneutraliteit zoals die voorheen gold.

Providers moeten zich aan die voorschriften houden. De Autoriteit Consument & Markt gaat erop toezien of de gewijzigde regels door providers worden nageleefd. 

Alles bij de bron; NU


De nieuwe regels over netneutraliteit van de Europese Unie zijn vanaf vandaag van kracht.  Op die regels is kritiek, omdat de Nederlandse wet als strenger wordt gezien dan de nieuwe Europese regels. Een eerste voorstel over netneutraliteit kwam in 2013 van toenmalig eurocomissaris Neelie Kroes van Digitale Agenda. Het Europees Parlement is in april 2014 na een hevig debat akkoord gegaan met de telecomhervormingen.

Europese internetaanbieders mogen door de regels geen content blokkeren of online diensten vertragen, beperken of discrimineren. Ook is tariefdiscriminatie verboden. Al het internetverkeer moet even duur zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om het internetverkeer van bepaalde diensten goedkoper of gratis te maken, zoals het aanbieden van gratis internetverkeer voor gebruik in de Netflix-app. Ook moet het internet op alle apparaten en alle diensten even snel worden aangeboden. Het surfen naar bijvoorbeeld NU.nl moet net zo snel gaan als het laden van een programma op NPO gemist.

Kritiek op de regels kwam vooral doordat die minder streng zijn dan de nationale regelgeving in Nederland. Onder de Europese versie mogen zogenoemde 'gespecialiseerde diensten' worden voorgetrokken. Volgens critici zet dat de weg open voor een 'elite-internet', dat juist indruist tegen het idee van open internet. Ook is niet duidelijk welke diensten zo'n uitzonderingspositie mogen krijgen. Het staat providers door de Europese regels vrij om internetverkeer af te knijpen als er drukte wordt verwacht. In de Nederlandse wet mocht dat pas als het druk is.

Alles bij de bron; NU


Netneutraliteit heeft providers niet geschaad, maar juist hun omzet per klant verhoogd en de investeringen in netwerken op peil gehouden. Dat concludeert de voorman van de FCC, de Amerikaanse overheidsinstantie die communicatie onder haar hoede heeft.

"Een open internet zorgt voor meer netwerkgebruik en - verrassing! - dat hogere gebruik leidt tot meer omzet per gebruiker. Meer openheid, meer vraag, meer breedband. Zo simpel ligt het."

Iets meer dan een jaar geleden voerde de FCC, ondanks protesten van providers als Verizon, netneutraliteit in de Verenigde Staten in. Isp's worden beschouwd als nutsbedrijven. Zo mogen providers geen verkeer meer afknijpen of betalende partijen prioriteit geven. Volgens Wheeler hebben providers het publiek en de overheid geprobeerd een rad voor de ogen te draaien. "Het hele argument dat we of een open internet of robuuste netwerkinvesteringen konden hebben, was en blijft een valse keuze. We kunnen beide hebben."

Alles bij de bron; Tweakers


Grappig, hoe soms dingen het nieuws van de dag kunnen zijn, maar daarna compleet vergeten lijken. Zoals Europa’s besluit om netneutraliteit te beschermen. Hoe staat het er eigenlijk mee?

Hoewel de nieuwe regels eind vorige maand van kracht zijn geworden, zijn ze niet meteen effectief. Het samenwerkings­verband van de toezicht­houders in Europa, genaamd BEREC, denkt op dit moment na over de precieze uitleg van die regels. Hoe heeft de wetgever dat-en-dat woord bedoeld en hoe kunnen we die regels zo effectief mogelijk handhaven? De precieze interpretatie van de wettekst door de toezichthouder heeft natuurlijk impact op onze vrijheid, maar de fundamenten staan wel al vast.

Om zich goed te oriënteren op de verschillende invalshoeken heeft BEREC heeft vertegenwoordigers van internet­providers en een kleine delegatie van burgerrechtenorganisaties uitgenodigd om suggesties te doen. BoF vertrouwt hierbij op het goede werk van onze collega’s van EDRi en Access Now. In hun gesprek met BEREC ging het vooral over de nitty gritty van de wetsartikelen. De belangrijkste aandachtspunten hebben zij, ook namens ons, op papier gezet (samenvatting).

Mede op basis van die gesprekken schrijft BEREC een concepttekst over haar handhavings­beleid. Dat concept wordt in juni gedurende een paar weken ter consultatie aangeboden: iedereen mag er op schieten. Op basis van dat commentaar publiceert BEREC dan eind augustus het definitieve handhavingsbeleid. Vanaf dat moment kan er echt niets meer aan de regels worden aangepast. Hoe netneutraliteit wordt toegepast valt of staat vanaf dat moment vooral met de handhaving door de nationale toezichthouders.

Ondanks dat netneutraliteit nu op Europees niveau geregeld wordt, kan de Nederlandse wetgever nog niet helemaal stil zitten. De minister heeft afgelopen week daarvoor een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd. De aanpassing is vooral een cosmetische en het adviesorgaan van de regering, de Raad van State, vond het wel zorgelijk dat de regering “geen aandacht besteedt aan de verschillen tussen het bestaande en het nieuwe regime en de gevolgen daarvan voor eindgebruikers en aanbieders.”

Bof zal de nationale toezichthouder, de ACM, scherp in de gaten houden, want zonder effectieve handhaving hebben we helemaal niets aan een wettelijke bescherming van netneutraliteit. Los daarvan inventariseren we ook waar de Europese regels tekort schieten. Als blijkt dat providers misbruik maken van de loopholes, dan gaan we de Europese Commissie overtuigen dat de regels verscherpt moeten worden.

Alles bij de bron; BoF


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha