Smart speakers met spraakassistenten vergemakkelijken het dagelijks leven. Maar in haar proefschrift The Enchanted House waarschuwt rechtsgeleerde Silvia de Conca voor de gevaren van de gadgets. 

Tijdens haar promotieonderzoek stelde jurist Silvia de Conca vast dat Alexa en Google Assistant niet alleen vrolijke noten het huishouden binnenbrengen. Ze toetste de dataverzamelingsmethodes van slimme speakers aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en concludeerde dat de producten hun klanten manipuleren, beïnvloeden, en zelfs hun autonomie aantasten...

...“Maar voor magie moet natuurlijk een prijs betaald worden, dat is in ieder sprookje zo. In dit geval is de prijs dat de sensoren van slimme technologie ons gedrag thuis omzetten in data. In de wetenschappelijke literatuur wordt dat ook wel ‘commodification’ genoemd; menselijke activiteit tot een economisch waardevol product maken. Alle spraakopdrachten die Alexa of Google Assistant krijgen, worden online opgeslagen.

“We moeten alert zijn op de manier waarop de bedrijven onze data gebruiken. Daarnaast is het vanuit online veiligheidsoogpunt, denk aan identiteitsfraude, niet verstandig als er veel persoonlijke informatie online is opgeslagen. Als klant moet je dus heel goed zijn ingelezen. Je moet bijvoorbeeld weten dat als je Alexa vraagt om een liedje af te spelen, de speaker blijft opnemen tot het liedje is afgelopen. Omdat ik denk dat niet iedere consument zo goed is ingelezen, waarschuw ik.”

Alles bij de bron; UniversOnLine