IoT - Internet of Things

Tweederde van de trajectcontroles in Nederland staat momenteel uit, want de systemen worden vernieuwd. Belangrijkste verandering is dat de magnetische lussen in de weg worden vervangen door lasersystemen. Het blijkt niet eenvoudig om erachter te komen wat precies nieuw is. De politie vertelt niet graag over trajectcontroles, zeker als het gaat om de achterliggende techniek. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur stelde men toch meer informatie beschikbaar. Het blijkt dat vier fabrikanten de nieuwe trajectcontrolesystemen leveren en van trajectcontrolesysteem ARS Traject Controle 3 model TP8283 kon het meest gedetailleerd worden ontrafeld wat het kan en hoe het werkt.

Het systeem werkt met tenminste twee meetpunten met beeldregistratie en een wegkantsysteem per meetpunt. Elk voertuig dat een meetpunt passeert, wordt met laser gedetecteerd en vastgelegd op beeldregistratie met bijbehorend tijdstempel. Uit het beeld worden de karakteristieke kenmerken van het voertuig bepaald. Die worden verzonden naar de centrale computer, die de kenmerken vergelijkt. Overeenkomende kenmerken van het voertuig worden aan elkaar gekoppeld. Van ieder gekoppeld voertuig wordt de snelheid berekend, en geregistreerd bij overtreding van de snelheidslimiet. De kastjes boven de weg hebben een firewall en zijn uitgerust met deursensor en real-time controle op sabotageacties...

...Bovendien wordt alle data nu niet meer via kabels verzonden, maar draadloos. Interessant is nog het beperkte aanwijsbereik tot 300 km/h. Ontspringen ware snelheidsduivels de dans? 'Niet per se,' zegt de woordvoerder. 'Dit zijn de minimale eisen, het is niet gezegd dat het eventueel hogere snelheden niet ook kan controleren.'

Alles bij de bron; pngTechnischWeekblad

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha