Burgers die te maken krijgen met identiteitsfraude moeten volgens de Tweede Kamer worden geholpen met de afwikkeling hiervan. Zo is bijvoorbeeld het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) opgericht. Om inzicht te krijgen in de begeleiding van slachtoffers en eventuele verbetermogelijkheden daarbij, verzoekt de motie-Gesthuizen (26 643, nr. 338) de regering “te onderzoeken welke verbeterpunten er mogelijk zijn ten aanzien van het compenseren van slachtoffers van fraude en het beleid ten aanzien van hulp bij fraude duidelijk te communiceren richting burgers”...

...Het onderzoek levert een gemengd beeld op van de begeleiding van slachtoffers. Er zijn diverse organisaties, die de begeleiding van slachtoffers inmiddels naar eigen zeggen goed organiseren. Wat slachtoffers van die begeleiding vinden en of deze voldoende is, moet blijken uit het onderzoek onder slachtoffers dat de Belastingdienst parallel aan dit onderzoek uitvoert. De twee onderzoeken tezamen bieden inzicht in de (ervaren) knelpunten in de behandeling van slachtoffers van identiteitsfraude en kunnen zo opmaat zijn voor verbeterplannen.  

Alles bij de bron; RijksOverheid