Persoonlijke gegevens die je in goed vertrouwen bij een organisatie hebt achtergelaten, kunnen door een datalek op straat komen te liggen. Wat kun je dan zelf doen? En hoe kun je in beginsel informatie zo goed mogelijk beschermen?

Iedereen heeft een aantal privacyrechten. Zo mag je inzien welke gegevens een organisatie over jou heeft. Daarnaast is er het recht om verbetering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn al die rechten te vinden, evenals voorbeeldbrieven om een verzoek bij een organisatie in te dienen.

Als toch misbruik wordt gemaakt van openbaar geworden persoonsgegevens, bijvoorbeeld door identiteitsfraude, is het belangrijk in ieder geval aangifte te doen. Verder staan op de site van de politie nog meer tips over hoe te handelen. Ook de Rijksoverheid verstrekt informatie over het onderwerp. Daarnaast is een meldingsformulier bij identiteitsfraude te vinden op hun site en tips om deze fraude te voorkomen.

Op veiliginternetten.nl staat een overzicht over wat identiteitsfraude precies inhoudt en wat de gevolgen kunnen zijn.

Alles bij de bron; HaarlemsDagblad


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha