Identiteitsdiefstal

De ANWB is begonnen met de verkoop van de ID-cover, een speciaal hoesje voor het paspoort, identiteitskaart en rijbewijs dat de foto en het Burger Service Nummer afdekt, wat het risico op identiteitsdiefstal moet verkleinen.

Aangezien alleen overheden, banken, notarissen en casino’s het volledige identiteitsbewijs mogen kopiëren en andere instanties niet, kan de ID-cover in deze gevallen worden gebruikt voor het afschermen van de foto, het persoonsnummer (BSN) en het nummer van het identiteitsbewijs. Die kunnen daardoor niet worden gekopieerd.

De ID-cover voor rijbewijs en identiteitskaart kost één euro, de versie voor het paspoort kost 1,50 euro.

Alles bij de bron; Security & ANWB (bestelsite)

Dat uw en mijn complete digitale hebben en houden op straat ligt mag inmiddels genoegzaam bekend zijn. Op veel plekken in de wereld weten ze precies met wie u belt, mailt, appt of babbelt op een sociaal netwerk. We hebben ons wat het internet betreft nu eenmaal met huid en haar aan de Amerikanen overgeleverd, daar helpt geen lieve moedertje meer aan. Maar het zou wel aardig zijn als van regeringswege tenminste de schijn zou worden opgehouden dat men bezorgd is over onze privacy.

Dat grondrecht wordt nu op allerlei manieren met voeten getreden. Zijn het niet de handelaren in boeken die klantgegevens willen doorspelen naar de Stichting Brein dan is het wel de firma Ziggo, die mij al vele jaren internet, telefoon en televisie levert. Tegen betaling en, naar ik altijd heb aangenomen, met een fiks slot op de deur voor mensen die willen meekijken naar mijn gedrag en keuzes. Wij moeten nu vermoeden dat die veronderstelling onjuist was....

...Deze week diende het hoger beroep dat Ziggo en XS4All hadden aangespannen tegen Stichting Brein. Ziggo wil niet langer The Pirate Bay blokkeren, een juist standpunt, maar bood Brein als alternatief om de zware downloaders aan te pakken.

Wat Ziggo er wijselijk niet bij zegt is hoe die ‘illegale’ zware gebruikers aangepakt dienen te worden. Want dan zou misschien blijken dat mijn klantgegevens bij mijn provider niet zo veilig zijn als ik in mijn naïviteit altijd heb aangenomen. Dan word je dus niet alleen door de Amerikanen en de Britten bespioneerd maar ook nog eens door je eigen provider uitgeleverd aan de controlerende instanties.

Alles bij de bron; HPdeTijd

Er zijn mogelijk veiligheidsproblemen bij het onlinegebruik van eID-kaarten. Zo kunnen computergebruikers zich soms zonder eID of pincode aanmelden op de eID-kaart van iemand anders als die laatste zijn websessie niet helemaal heeft afgebroken. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert op een schriftelijke vraag van Kamerlid Vincent Van Quickenborne.

Van Quickenborne, zelf gewezen minister van Administratieve Vereenvouding, zegt dat er hem vrij grote 'security holes' zijn gemeld bij het onlinegebruik van de eID-kaart. "Zo blijkt het uitloggen van een eID-account niet waterdicht te zijn. Binnen de minuut na de boodschap 'u bent afgemeld' kan men onmiddellijk terug naar de site gaan en is men 'terug aangemeld' alsof men nooit afgemeld was. Hiervoor is geen kaart en geen pincode nodig", aldus Van Quickenborne.

Staatssecretaris Bogaert geeft toe dat er problemen mogelijk zijn met de toepassingen van de eID-kaart. Met name het gebruik van https/SSL als basis voor het aanloggen met de eID-kaart kan een probleem vormen. Zo zijn er browsers die wachten met het afbreken van een sessie, waardoor andere gebruikers de websessie van een voorgaande gebruiker kunnen "hergebruiken". Denk bijvoorbeeld aan computers op openbare plaatsen zoals bibliotheken en internetcafés.

Alles bij de bron; HLN

In 'See how easy freaks can take over your life', neemt een acteur het leven over van een nietsvermoedend slachtoffer. De man had via e-mail enkele persoonlijke gegevens doorgespeeld aan de 'dief', die niet alleen zijn bankrekening plundert, maar zijn hele leven overneemt. Een griezelig doch ludiek filmpje, maar niet ver verwijderd van de realiteit.

Steeds vaker geven internetfraudeurs zich uit voor medewerkers van uw bank om hun slachtoffers per telefoon hun response code, zeg maar hun persoonlijke handtekening voor internetbankieren, te ontfutselen. Niet zelden misbruiken ze daarbij persoonlijke gegevens die ze van het internet plukten om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen.

Veilig internetbankieren is daarom meer dan ooit een zaak van de bank, maar ook van de gebruiker.

Alles bij de bron; Nieuwsblad [incl. video]

Ruim 2 miljoen mensen zijn in het verleden ooit slachtoffer geworden van identiteitsfraude. In 2012 ging het naar schatting om ruim 600.000 gedupeerden met een schadebedrag van ruim 350 miljoen euro. De berekeningen zijn gebaseerd op een representatieve steekproef.

In bijna de helft van de gevallen gaat het om financiële identiteitsfraude, onder andere door het skimmen van een bankpas. Bijna 20 procent van de slachtoffers kreeg te maken met ID-fraude via het internet. Bij 10 procent was sprake van het gebruik van andermans identiteit om straffeloos een overtreding of misdrijf te begaan. Ook in zo’n 10 procent van de gevallen werd een vals burgerservicenummer gebruikt bij een huisarts of in een ziekenhuis.

Alles bij de bron; RijksOverheid

Uit cijfers van de Belgische bankenfederatie Febelfin blijkt dat het aantal gevallen van fraude met internetbankieren vorig jaar ruim vertienvoudigd is. Een ander bericht wees op identiteitsdiefstal in een ander domein: verzekeringen. Recent waren zeven verzekeraars in ons land het slachtoffer van oplichters die zich valselijk uitgaven als verzekerde klanten van de bank of verzekeringsmaatschappij. De oplichters waren op de een of andere manier achter de identiteitsgegevens van klanten gekomen.

Het gaat hier in beide gevallen om identiteitsdiefstal: de daad waarbij iemand zich de identiteit van een ander toe-eigent. Van identiteitsfraude is pas sprake als de dief die identiteit ook gaat gebruiken. Voordat u maatregelen kunt nemen om identiteitsdiefstal tegen te gaan, is het noodzakelijk om eerst een goede risicoanalyse te maken en om een goede inschatting te kunnen maken, is een overzicht nodig. Let daarbij niet alleen op individuele apparaten, toepassingen en online diensten, maar ook op de onderlinge samenhang. Is er bijvoorbeeld één centraal mailadres waar verzoeken om een wachtwoord te veranderen, binnen komen? ...

...Maak bij twijfel over een website eerst een testaccount met een wegwerpadres aan. Vraag daarna uw vergeten wachtwoord voor die account op. Biedt de site bij wachtwoordherstel aan om uw eigen wachtwoord op te sturen, denk dan twee keer na voor u een account neemt. Dat kan namelijk alleen als de server wachtwoorden onveilig opslaat. 

Alles bij de bron; ZDNet

Het aantal Nederlanders dat slachtoffer van identiteitsfraude wordt is aan het toenemen, zo blijkt uit een steekproef van de overheid. In 2012 liet de toenmalige minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat circa 5,6% van de burgers in de periode 2007 tot 2011 (4 jaar) het slachtoffer van identiteitsfraude was geworden. In de jaren 2007 tot en met 2012 (6 jaar) is dit circa 13,3%.

De trend is ook zichtbaar bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten. In 2012 waren er 300 meldingen, terwijl er in 2011 222 meldingen binnenkwamen. Het algemene beeld van identiteitsfraude is volgens Plasterk niet wezenlijk veranderd.  Het is niet duidelijk of de stijging van het aantal meldingen komt door meer aandacht voor identiteitsfraude of door de hierboven geschetste stijging. De volledige resultaten van het onderzoek dat de bewindsman laat uitvoeren worden naar verwachting eind april bekend.

Alles bij de bron; Security

Een medewerkster van een nog onbekend tv-programma heeft met een pasfoto die niet de hare was, geprobeerd een id-kaart aan te vragen. Een baliemedewerker had haar echter door en trok aan de bel.

Toen de aanvraagster geen extra pasfoto kon afgeven, voelde de medewerker dat er iets niet klopte. Nadere bestudering van de ´look-alike´ en de pasfoto wees uit dat dit toch echt iemand anders was. Na verder onderzoek door de politie kwam nog een aantal andere acties van identiteitsfraude door het programma aan het licht.

Zo is een onbekend persoon er in geslaagd een identiteitskaart te krijgen op naam van een programmamaker maar met zijn eigen pasfoto. Deze kaart is vervolgens gebruikt door de programmamedewerker om in ondertrouw te gaan en een huwelijksdatum aan te vragen. Om welk programma het gaat is niet bekend gemaakt omdat de zaak nu in handen is van Justitie. 

Alles bij de bron; AT5 [via villamedia]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha