Stichting Brein haalde in 2013 maar liefst 510 websites offline. Verreweg de meeste sites werden na sommatie door hun hosting provider verwijderd. Een site werd geblokkeerd door access providers: The Pirate Bay. Van de 510 sites die vorig jaar offline werden gehaald, ging het om 280 cyberlocker linksites. Dit zijn sites die de weg wijzen naar de plek waar illegale bestanden gedownload kunnen worden. Verder ging het om 118 bittorrentsites, 66 streamingsites, 38 usenet indexers, 10 cyberlockers en 8 hard goods sites. Vrijwel alle sites opereerden anoniem.

Behalve het offline halen van websites, liet Brein ruim 2,3 miljoen zoekresultaten verwijderen door Google, omdat het illegale bestanden betrof. Op ad hoc verzoeken van rechthebbenden verwijderde BREIN meer dan 14.000 bestanden bij cyberlockers en bijna 1500 bij YouTube.

Alles bij de bron; AutomGids