Eerder hoopte de Information Technology and Innovation Foundation dat de schade door de spionage-activiteiten van de NSA -waar Edward Snowden het vergrootglas op richtte - beperkt zou blijven tot 35 miljard dollar. Inmiddels is ITIF pessimistischer geworden. ITIF constateert dat niet alleen klanten hun zorgen over de Amerikaanse spionage-activiteiten omzetten in terughalen van omzet bij Amerikaanse cloudleveranciers en terughoudendheid bij de aankoop van Amerikaanse hardware en software. Die zorgen worden ook succesvol gebruikt door overheden voor protectionistische maatregelen.

De Amerikaanse regering zou ongevraagd transparanter moeten worden rond gegevensverzameling voor veiligheidsdoeleinden, vindt ITIF. Ze zou informatiebeveiliging moeten versterken door achterdeurtjes in software of verzwakking van versleuteling bij wet te verbieden. Ze zou meer internationale samenwerking moeten zoeken bij legitieme onderzoeken en ze zou op internationaal niveau afspraken moeten maken over wat overheden wel, en wat ze niet mogen doen met gegevens.

In plaats daarvan maakt de Amerikaanse regering - twee jaar na dato - nog steeds niet serieus werk van het wegnemen van de angst en het wantrouwen bij en in andere landen. Volgens ITIF stelt de Amerikaanse regering met zijn aarzelende aanpak Amerika's leiderschap op IT-gebied in de waagschaal.

Alles bij de bron; AutomGids