Een ontslagen ambtenaar uit het Limburgse Vaals chanteert de gemeente met het openbaar maken van persoonlijke gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De man kreeg in mei zijn ontslag na een dienstverband van zo'n 30 jaar, omdat hij met zijn telefoon de e-mail van zijn baas zou hebben gehackt.

De man probeert de gemeente al maanden te chanteren, maar algemeen directeur John Bertram is nergens bang voor. ,,De vraag is of hij überhaupt over deze gegevens beschikt'', zegt hij. ,,En als hij ze al heeft - hij was per slot van rekening automatiseerder - is het de vraag of hij ze kan openbaren. Want dan heb je dezelfde software als de gemeente nodig om de codes te kunnen ontcijferen. En daar zitten allerlei beveiligingen op.''

En áls de man de gegevens toch heeft, maakt dat volgens de topman eigenlijk niet zo veel uit. ,,Het zijn vrij onschuldige naam-, adres- en woonplaatsgegevens. Maar tot op heden hebben we nog niets op het internet kunnen vinden.''

Alles bij de bron; AD