Privacyorganisatie noyb heeft bij de Europese privacytoezichthouder een klacht tegen de Europese Commissie ingediend over advertenties waarmee steun werd gezocht voor client-side scanning, waarmee Brussel de chatberichten van alle burgers wil controleren.

Voor het tonen van de advertenties op X maakte de Commissie gebruik van microtargeting, waarmee het volgens noyb de wet heeft overtreden en democratische procedures tussen EU-instituten heeft ondermijnd.

"De advertentiecampagne van de Europese Commissie, die zelfs op X als misleidend werd aangemerkt, schond ook de AVG", aldus noyb. "Ondanks dat de politieke opvattingen en geloofsovertuigingen van mensen door de AVG beschermd zijn, werden deze datacategorieën voor de advertentiecampagne gebruikt."

Naast de klacht tegen de Europese Commissie die bij de Europese toezichthouder werd ingediend, kijkt noyb ook of het een klacht tegen X gaat indienen omdat het toestond dat gevoelige data illegaal voor politieke microtargeting werd gebruikt.

Volgens noyb vormt de werkwijze van Brussel een bedreiging voor de democratie. "Het lijkt erop dat de Europese Commissie heeft geprobeerd om de publieke opinie in landen zoals Nederland te beïnvloeden, om zo de positie van nationale regeringen in de EU-Raad te ondermijnen.

Dergelijk gedrag, gecombineerd met illegale microtargeting, is een serieuze bedreiging voor het Europese wetgevend proces en staat volledig haaks op de intentie van de Europese Commissie om politieke advertenties transparanter te maken."

Als het aan de privacyorganisatie ligt krijgt Brussel ook een boete opgelegd.

Alles bij de bron; Security