Kinderen in het primair onderwijs maken misbruik van het digitale onderwijssysteem Snappet om medeleerlingen opzettelijk met slechte resultaten op te schepen en hen zo te pesten, zo claimt het AD.

Kinderen kunnen via Snappet allerlei opgaven maken, waarbij hun voortgang in het systeem wordt opgeslagen en bijgehouden. Ze maken hierbij gebruik van hun eigen account.

Er zijn inmiddels meerdere gevallen bekend waarbij leerlingen de gegevens van een medeleerling gebruikten en vervolgens de te maken opgaven opzettelijk fout deden, wat gevolgen heeft voor de prestaties van de betreffende leerling in Snappet. Dergelijke fraude kan niet meteen ongedaan worden gemaakt, de gepeste leerling zal zelf allerlei opgaven moeten maken om terug te keren op zijn of haar vorig niveau.

Volgens een basisschool waar de fraude drie keer voorkwam zijn getroffen leerlingen snel weer op hun niveau terug. Ook Snappet stelt dat de fraude geen langdurige gevolgen heeft voor leerlingen. Scholen wordt aangeraden om goede wachtwoorden voor leerlingen te kiezen, maar die gaan daar niet altijd goed mee om. Zo plakken sommige kinderen hun wachtwoord bijvoorbeeld op de computer.

Alles bij de bron; Security