Tientallen medische dossiers en de gegevens van honderdduizenden patiënten van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zijn jarenlang via internet toegankelijk geweest op een nauwelijks beveiligde computer zo ontdekte een hacker van het Nederlands Genootschap van Hackende Huisvrouwen.

Het gaat om gevoelige gegevens die al jaren op de computer blijken te staan. Het gaat om tientallen dossiers variërend van opnamegegevens tot ogenschijnlijk complete dossiers. Ze bevatten bijvoorbeeld brieven tussen artsen, röntgenfoto’s, echo’s, hartfilmpjes, medicatielijsten, recepten, diagnoses, diverse soorten scans, behandelplannen en laboratoriumuitslagen.

Ook het volledige patiëntenbestand met de informatie van ruim 493.000 personen blijkt diverse malen op de computer te staan. Daarin staan naast patiëntennummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en burgerservicenummer ook gegevens over de partner. In een ander bestand staat welke patiënt op welke afdeling bekend is.

Het is niet de eerste keer dat de informatiebeveiliging van het Groene Hart Ziekenhuis ter discussie staat. In 2011 tikte de Inspectie voor de Volksgezondheid het ziekenhuis nog in een brief op de vingers.Na een controle bleken ze een onvoldoende te scoren.

Alles bij de bron; nu