Volgens Gijs Boudewijn van de Nederlandse Vereniging van Banken verandert er echter niets voor klanten en wordt er niets nieuws gevraagd. Hij merkt op dat de vuistregels vooral naar redelijkheid en billijkheid moeten worden bekeken. Consumenten zullen door de invoering van de regels dan ook niet extra door banken worden aangesproken benadrukt hij. "Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Dat is niet de bedoeling van deze verduidelijking." [ PBY; kijken hoe lang hij dat vol gaat moeten/kunnen houden :) ]

Bovenstaande tekst komt uit bericht 11944 van 2 januari 2014. Tussen de haken schreef ik toen een persoonlijke noot die helaas nu al van toepassing is op onderstaand bericht van 09-02-2014;

Een vrouw van wie de betaalpas geskimd werd moet de schade van meer dan 4.000 euro zelf betalen omdat ze de frauduleuze transacties die met de geskimde betaalpas volgden tijdens het internetbankieren niet opmerkte. Dat heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) geoordeeld. 

De fraude vond plaats tussen 9 en 27 maart 2012. De vrouw ontdekte de frauduleuze transacties pas toen zij op 15 april 2012 het papieren rekeningafschrift ontving. Ze had op 14 maart wel ingelogd om betalingen via internetbankieren te verrichten, maar de frauduleuze transacties toen niet opgemerkt. 

De Geschillencommissie stelt dat de vrouw zich niet aan de regels heeft gehouden door de frauduleuze transacties niet op te merken. "En door dit niet te doen in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende controleplicht", aldus de uitspraak. De voorwaarden van de bank stellen dat consumenten één keer per veertien dagen door middel van internetbankieren hun saldo en afschriften moeten controleren.

"Van Consument mag dan ook worden verwacht dat zij op het moment dat zij inlogt op de internetbankierfaciliteit en zij op een simpele wijze de recente af- en bijschrijvingen kan controleren, dit ook daadwerkelijk doet", laat de commissie weten.

Alles bij de bron; Security