Erdee Media Groep, uitgeverij van het Reformatorisch Dagblad en religieus tijdschrift Terdege, heeft in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gehandeld, toen het zonder toestemming van abonnees naam- en adresgegevens heeft gedeeld met derden.  De marketingacties, waarbij de verstrekte gegevens werden gebruikt, liepen tot 19 juni van dit jaar.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) spreekt van bijzondere persoonsgegevens, over onder meer de geloofsovertuiging. Erdee stelde in een verweer dat het deze informatie niet specifiek registreert. In promotie-materiaal aan potentiële adverteerders schrijft Erdee Media echter dat zij volop mogelijkheden bieden “de gereformeerde gezindte” te bereiken, die via andere kanalen lastig te bereiken zou zijn.

Juist dat maakt van de abonneebestanden lijsten met bijzondere persoonsgegevens, stelt het College. Het delen van zulke abonneegegevens is slechts rechtmatig na toestemming.

Alles bij de bron; VillaMedia