Dit is de eerste in een serie van vier artikelen over het voornemen van de minister van Veiligheid en Justitie om de notificatieplicht in te perken.

Het Openbaar Ministerie is verplicht om, na afloop van een onderzoek van de politie, jou te vertellen welke bijzondere opsporingsbevoegdheden de politie tegen je heeft ingezet. Ze moet dat doen als je er niet al op een andere manier achterkomt, bijvoorbeeld in een strafzaak. Dat kan gebeuren als je op een gegeven moment geen verdachte meer bent of als een zaak wegens gebrek aan bewijs wordt gestopt.

Die notificatieplicht (wettekst) geldt voor een aantal opsporingsbevoegdheden zoals het opvragen van gegevens over je communicatiegedrag, het overnemen van het mobiele telefoonverkeer door de inzet van valse zendmasten, het betreden van “een besloten ruimte niet zijnde een woning” of het aftappen van iemands internetverbinding.

Dat is nu nog zo geregeld, maar de regering wil die verplichting schrappen. ...De regering wil de plicht tot notificeren schrappen (pdf) voor onder meer de hierboven genoemde bevoegdheden, zoals het opvragen van gegevens over je communicatiegedrag. In de toelichting op de wet stelt de regering ten onrechte dat die bevoegdheden “geen, of slechts een zeer geringe inbreuk” op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burgers zouden maken.

Alles bij de bron; BoFhier deel 2