Een Utrechtse zorgorganisatie die zorg en diensten verleent aan mensen met een verstandelijke beperking heeft de privacy van werknemers geschonden bij het afhandelen van ziekmeldingen, zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan de hand van eigen onderzoek geconcludeerd.

De organisatie in kwestie, blijkt bij ziekmelding de aard en de oorzaak van de ziekte van de zieke werknemer te registeren. Bijvoorbeeld of het gaat om psychische klachten of om fysieke beperkingen en ook of een werknemer zwanger is wordt vastgelegd. Dit is niet toegestaan, omdat de wet bepaalt dat werkgevers bij ziekmelding aan zieke werknemers alleen gegevens mogen vragen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de verplichting om loon door te betalen en hoe het verder moet met hun werkzaamheden.

Abrona heeft na het onderzoek naar eigen zeggen maatregelen getroffen. De Autoriteit Persoonsgegevens zal nu gaan bekijken in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn om de overtreding van de wet te beëindigen en beslissen of het nemen van handhavende maatregelen noodzakelijk is. Bij de zorgorganisatie werken 1300 medewerkers en 800 vrijwilligers.

Alles bij de bron; SecurityAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha