De pogingen van de Amerikaanse regering om erachter te komen hoe klokkenluider Edward Snowden zeer geheim materiaal van de Nationale Veiligheidsdienst heeft kunnen lekken, blijken tot nog toe vruchteloos. 

Normaal gesproken kan via elektronische logboeken worden achterhaald hoe informatie uit computers wordt verkregen en mogelijk verstuurd. Dergelijke logboeken zouden hebben onthuld welke geheime informatie Snowden zou hebben bekeken en doorgestuurd. Maar volgens overheidsfunctionarissen, die anoniem willen blijven, worstelen de onderzoekers met de door Snowden ingebouwde veiligheidscheck.

Dat zou de toezegging van Obama, dat de NSA surveillance programma's niet kunnen worden misbruikt omdat het systeem zo goed wordt bewaakt, ondermijnen.

Alles bij de bron; AD