Niet hackers, maar nalatige werknemers zijn voor de meeste datalekken bij bedrijven verantwoordelijk. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat het Ponemon Institute onder meer dan 3.500 IT'ers uitvoerde. 47% van de respondenten had de afgelopen 2 jaar met een datalek te maken gehad dat door een nalatige werknemer of aannemer was veroorzaakt.

Het detecteren van een niet opzettelijk datalek duurt gemiddeld 49 dagen. In het geval van een opzettelijke aanval wordt dit gemiddeld pas na 80 dagen ontdekt. In de meeste gevallen worden de lekken per toeval of door het gebruik van forensische tools aangetroffen.

Het oplossen van het datalek duurt gemiddeld 83 dagen als er geen kwalijke opzet in het spel is. Gaat het om een doelbewuste aanval door criminelen, dan hebben bedrijven 123 dagen nodig om het op te lossen.

Alles bij de bron; Security