Zorginstellingen in Nederland zijn grootverwerkers van privacygevoelige gegevens, maar de meerderheid geeft aan niet bekend te zijn met relevante (nieuwe) wet- en regelgeving.

Ook lopen zorgorganisaties risico’s omdat informatiebeveiliging nog te vaak niet de kerntaak is van bestuurders of directie (51%) en niet of onvoldoende informatiebeveiligingsbeleid doorgevoerd is (56%). Privacywet- en regelgeving worden steeds meer aangescherpt en staan nadrukkelijk in de maatschappelijke belangstelling. Daarom heeft BDO 55 zorginstellingen bevraagd over verschillende aspecten van informatiebeveiliging. De uitkomsten zijn samengevat in een rapport (pdf).

Vanwege toenemende impact van IT heeft de Europese Commissie besloten dat de huidige richtlijn van de privacyverordening moet worden aangepast. De verwachting is dat de nieuwe verordening in de loop van 2016 wordt goedgekeurd door het parlement. Daarmee wordt de verordening ook rechtstreeks van kracht in Nederland. Van de respondenten heeft niet meer dan 40 procent inhoudelijke kennis over deze aanstaande verordening. 

Alles bij de bron; BeveilNieuws