Privégegevens van ggz-patiënten die een privacyverklaring hebben ondertekend dat ze hun gegevens niet willen delen zijn door een softwarefout toch gedeeld, zo heeft demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg laten weten (pdf). Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli door de NZa verplicht om informatie over iedere patiënt aan te leveren. Het gaat daarbij om zeer vertrouwelijke informatie.

Gegevens worden standaard verzameld en patiënten moeten actief bezwaar tegen de dataverzameling maken.

Hierdoor wordt echter niet alleen het delen van gegevens met de NZa stopgezet, maar ook het delen van gegevens met de desbetreffende zorgverzekeraar. Dijk wilde uitleg waarom er geen aparte privacyverklaring is ontwikkeld die alleen over het delen van gegevens met de NZa gaat.

Volgens Helder heeft de NZa dit onderzocht. ".... De partijen die de ict-systemen van zorgaanbieders verzorgen gaven in dit kader aan de NZa aan dat het onmogelijk was deze splitsing (tijdig) gerealiseerd te krijgen."

Daarnaast blijkt dat gegevens van patiënten die een privacyverklaring hadden getekend toch zijn gedeeld. Eén systeem waar zorgverleners gebruik van maken gaf door 'een probleem in de programmatuur' aan dat er geen privacyverklaring was ondertekend, terwijl dit wel het geval was. De NZa ontving van vijf zorgaanbieders een melding dat dit probleem zich bij hen had voorgedaan.

Helder stelt dat de toezichthouder alle bestanden waarin deze fout zat heeft verwijderd en de zorgaanbieders heeft gevraagd om deze opnieuw aan te leveren met gecorrigeerde gegevens. De minister merkt op dat de NZa heeft onderzocht of dit soort situaties met extra automatische of menselijke interventies voorkomen kunnen worden. "Dit blijkt helaas niet het geval volgens de NZa, omdat de fout zit in de ict-systemen waaruit de bestanden worden aangeleverd."

Alles bij de bron; Security