Er is geen ontsnapping mogelijk. De Wet Meldplicht Datalekken en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) zijn met algemene stemmen door de Eerste Kamer aanvaard. Tegelijkertijd maakt Brussel vorderingen met de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Het net sluit zich langzaam maar zeker. Laconiek of slordig met persoonsgegevens omgaan was al een doodzonde, maar kost binnenkort kapitalen. Veel CIO's hebben echter geen idee wat deze nieuwe regulering inhoudt. Eén ding is zeker: de boetes zijn niet mals...

Alles bij de bron; CIO