De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een datalek gemeld, nadat een laptop van de universiteit is gestolen. Op de ontvreemde computer stonden persoonsgegevens van (oud-)studenten. De universiteit heeft melding gedaan van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op zijn website en via een mail aan alumni maakt de VU bekend dat er op 25 november dit jaar twee laptops zijn gestolen van de campus in Amsterdam. Op een van de laptops stonden persoonsgegevens van studenten, waaronder kopieën van paspoorten en verblijfsvergunningen. 

De eerste groep die mogelijk is getroffen, zijn studenten die zich tussen 2003 en 2008 hebben ingeschreven voor een doctoraal-, bachelor- of masteropleiding. Ook studenten die zich hebben proberen in te schrijven zijn mogelijk getroffen. Het gaat om zowel Nederlandse als internationale studenten. Naast een kopie paspoort of verblijfsvergunning is van deze studenten mogelijk ook een cijferlijst, informatie over betalingsachterstand of een bezwaar gelekt.

De tweede groep waarvan data op de laptops staat, zijn internationale studenten die zich tussen 2008 en 2015 hebben ingeschreven voor een studie. Van deze studenten zijn mogelijk ook identiteitsbewijzen en correspondentie zoals bezwaarschriften gelekt.

De derde groep bestaat uit studenten die tussen 2008 en 2019 een bijvak volgden aan de VU of een vooropleiding hadden met een of meer ontbrekende vakken. Van deze studenten zijn mogelijk behaalde certificaten gelekt.

Alles bij de bron; Tweakers