In het computersysteem van de rechterlijke macht (‘Compas’) is een ernstig datalek geconstateerd. Medewerkers van het Openbaar Ministerie blijken in sommige gevallen toegang te hebben tot het afgeschermde computer- en informatiedeel waar alleen rechters stukken zouden moeten kunnen lezen en bewerken.

Het datalek kwam vorige maand aan het licht bij de rechtbank Oost-Brabant. Werknemers van het OM konden in het computersysteem beslissingen van de rechtbank in een groot drugsonderzoek (codenaam Gutenberg) zien nog voordat het vonnis was uitgesproken. Het ‘inbreken’ door leden van het OM in het computersysteem van de rechters kon gebeuren doordat justitie te ruime autorisatiecodes afgaf aan de eigen OM-medewerkers. Compas wordt door magistraten gebruikt voor ernstige misdrijven die door de meervoudige kamer worden behandeld.

Bij de rechtbank is men erg geschrokken van het lek maar wijst er wel op dat het OM „geen enkele invloed” heeft kunnen uitoefenen op het rechterlijk oordeel. „Het OM heeft op geen enkele wijze getracht de inhoud van vonnissen te beïnvloeden.” De rechters werden door het OM zelf geattendeerd op het feit dat eigen medewerkers met rechters konden meelezen.

Alles bij de bron; NRC