een recent wereldwijd onderzoek naar datavernietiging laat zien dat minder dan de helft van de bedrijven regelmatig gebruik maakt van een methode voor het wissen van vertrouwelijke gegevens op oude computers en harde schijven. Van de 49 procent van de bedrijven die wel systematisch data wist, verwijdert 85 procent de gegevens niet op veilige wijze. Hierdoor blijven de meeste organisaties blootgesteld aan schending van hun gegevens en data leakage. Bedrijven hebben hier volgens het jaarlijks gehouden Kroll Ontrack ESI Trends Survey 2010 minimaal eenmaal per jaar last van.

"Driekwart van de bedrijven verwijderen bestanden, herformatteren of vernietigen schijven, of "weten niet" hoe zij vertrouwelijke gegevens wissen. Door bestanden te verwijderen van een harde schijf worden deze uitsluitend voorzien van het kenmerk dat ze kunnen worden overschreven, terwijl dit mogelijk nooit gebeurt. Verder zorgt het opnieuw formatteren van de schijf er uitsluitend voor dat vermeldingen uit de index of inhoudsopgave die naar de gegevens verwijzen, worden verwijderd. Zelfs het fysiek vernietigen van een drive is geen gegarandeerde beveiligingsmethode

Lees alles bij de bron; beveiligingswereld


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha