Vijf studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) krijgen wegens een datalek dat zich in 2021 voordeed een schadevergoeding van driehonderd euro.

In september 2021 maakte de HAN bekend dat het was getroffen door een datalek waarbij persoonsgegevens in handen van een aanvaller waren gekomen.

Het ging om ruim 530.000 unieke mailadressen, alsmede zo'n 15.000 "meer privacygevoelige gegevens", waaronder politieke voorkeur, BSN-nummer, niet versleutelde wachtwoorden, paspoort- en identiteitskaartnummers en meldingen over functiebeperkingen en studievertragingen.

Vorig jaar oktober oordeelde de kantonrechter dat de hogeschool een student wegens het datalek een schadevergoeding van driehonderd euro moet betalen. Kort daarna bleek dat meer huidige en voormalige studenten van de HAN overwogen een claim in te dienen tegen de onderwijsinstelling. De claims moesten aan strenge voorwaarden voldoen, wat er uiteindelijk voor zorgde dat in totaal zeven slachtoffers een claim indienden.

De juridische afdeling van de HAN oordeelde dat vijf van hen op basis van de uitspraak van de rechter recht hebben op een vergoeding.

Eén van deze studenten maakt aanspraak op nog eens driehonderd euro. Aanleiding is een datalek in januari van dit jaar, waarbij gedetailleerde medische gegevens van meerdere studenten op de aanwezigheidslijst voor een tentamen terecht waren gekomen.

Alles bij de bron; Security