Databeveiliging & Dataverlies

De Tiger XS, die door de Raad van de Europese Unie is besteld, wordt gebruikt om beveiligde telefoongesprekken te voeren via telefoon-, GSM-, 3G-, ISDN- en IP-netwerken of via satellietsystemen.

De Tiger XS is het enige cryptoproduct voor mobiele en vaste telefonie dat door de EU en de NATO is gecertificeerd tot en met het rubriceringsniveau Secret. Het wordt onder meer gebruikt door besluitvormers, hoge ambtenaren en strijdkrachten in Europa.

Lees alles bij de bron; www.automatiseringsgids.nl  en hier de site van de fabrikant

Tijdens testen is ontdekt dat IE8 cookies pas verwijdert als de browser wordt afgesloten, ook al hebben gebruikers aangegeven dat ze opgeslagen cookies meteen willen verwijderen. "Als een site een unieke cookie plaatst en de gebruiker de cookies in IE8 verwijdert, betekent dat niet dat IE8 stopt met het versturen van de cookie, die nog in het geheugen staat, wat betekent dat de website die nog steeds ontvangt."

Lees alles bij de bron; www.security.nl

Bowes, één van de ontwikkelaars van netwerk scanningtool Nmap, verzamelde de wachtwoorden om te zien hoe gebruikers hun wachtwoorden kiezen. Aan de hand hiervan kunnen onderzoekers het authenticatie proces veiliger maken.

Als het aan Bowes ligt gaan websites gebruikers verbieden om de aller zwakste wachtwoorden te kiezen, zoals Twitter doet. De microbloggingdienst gebruikt een blacklist van honderden eenvoudig te raden wachtwoorden. Voor belangrijke websites, zoals internetbankieren, zou nooit een wachtwoord mogen worden gebruikt en moet er multi-factor authenticatie worden toegepast, zo laat de onderzoeker weten.

Lees alles bij de bron; www.security.nl 

We leren ook online steeds beter om ons ‘steganografisch’ uit te drukken. Het zijn vooral volwassenen die zich druk maken over het verlies aan privacy bij sociale netwerken op internet de jongeren communiceren gelaagd...

...escapades worden zodanig omfloerst besproken dat de kinderen alleen meekrijgen dat Oom Henk van avonturen houdt, terwijl je teergeliefde van de hoed en de rand weet.

Voor deze techniek bestaat een mooie term: steganografie.

En we leren ook online steeds beter om ons ‘steganografisch’ uit te drukken. Dat moet ook wel, gegeven het feit dat privacy op het internet een steeds kwetsbaarder begrip wordt. Als ik een update schrijf op Facebook, moet ik laveren tussen twee uitersten. Mijn collega’s hoeven niet altijd te weten wat mij privé bezighoudt; maar als ik al te voorzichtig ben, heeft het bijhouden van een Facebook-account niet zoveel zin meer. Het gaat er immers om dat je vrienden snel op de hoogte worden gebracht van je wederwaardigheden – die dien je dus niet te verbergen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.volkskrant.nl 

Via de mail kreeg ik van Rina de melding dat het Volkskrant artikel heel veel lijkt op dit engelstalige blogartikel waarop Bruce Schneier vervolgend weer op reageert.

Rina bedankt voor de attendering !

Twee hackers hebben een onbemand vliegtuig ontwikkeld dat draadloze netwerken vanuit de lucht kan kraken. Het WiFi Aerial Surveillance Platform (WASP), is een overbodige 'drone' van het Amerikaanse leger dat WiFi-netwerken kan opsporen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.securty.nl 

Lees ook nog even dit artikel over de Google-Drone ...

Het eerste probleem is het vergrendelen van het toestel. Bij de Blackberry moet je een wachtwoord invoeren om het toestel te ontgrendelen. Als je instelt dat Android een wachtwoord gebruikt en vervolgens de smartphone vergrendelt, kan iedereen binnen de 'password timeout' interval toegang krijgen....

..."Android is in principe een Google product, dus weet je dat het niet voor privacy of security geoptimaliseerd is." Standaard zou het besturingssysteem willen laten weten waar de gebruiker zich bevindt. Ook is het zo ingesteld dat Google standaard accountgegevens naar de Android kopieert.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl 

Op de website van het voormalige tv-programma Breekijzer waren tot de tweede week van augustus 2010 de persoonlijke gegevens in te zien van ongeveer 13.000 personen die online een klachtenformulier hadden ingevuld.

Behalve een omschrijving van klacht werd de klagers ook gevraagd om persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres en geslacht. Ook de klachten zelf bevatten volgens BoF 'vanzelfsprekend ook gevoelige gegevens.'

Ironisch genoeg vermeldde het privacy statement op de website: 'Breekijzer heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de door de bezoekers verstrekte persoonsgegevens. Alle gegevens worden opgeslagen in een extra beveiligde server.'

Lees het volledige artikel bij de bron; www.computable.nl 

Met LogMeIn Hamachi zet je via internet een netwerk op. De gegevensuitwisseling tussen de computers verloopt op een veilige versleutelde manier.  Op het zo gemaakte netwerk zijn tal van netwerkfuncties mogelijk. Remote beheer bijvoorbeeld, waarbij je de bediening van een andere pc in het netwerk overneemt. Of het delen van mappen en bestanden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.fan.tv

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha