Hoe kan cybercrime voor bedrijven worden teruggedrongen en wat betekent dit voor het beleid van de politie? Een onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) moet dat uitwijzen.

In welke mate zijn bedrijven actief op internet en komen zij daardoor in aanraking met cybercrime. En wat doen bedrijven als ze slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit? Doen ze daarvan dan ook aangifte bij de politie en hoe verloopt dat contact? In juni van dit jaar is de politie hiervoor een onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf gestart.


Met het onderzoek wil de politie inzicht krijgen in hoeverre bedrijven actief zijn op het internet (website en/of webshop), welke beschermende maatregelen zij zelf treffen, en in welke mate zij slachtoffer zijn (geworden) van cybercrime. Op basis van het onderzoek kan de politie haar beleid voor cybercrime dan verder aanscherpen.

Alles bij de bron; RB&W