Gesterkt door het Nederlandse vonnis komt de Belgische piraterijbestrijder BAF met nieuwe eisen aan internetproviders om andere domeinen van The Pirate Bay te blokkeren.

Het is de organisatie een doorn in het oog dat de door de rechter gesanctioneerde Pirate Bay-blokkade door Belgacom en Telenet zo eenvoudig te omzeilen is. Het probleem is dat het Hof van Beroep in Antwerpen alleen een DNS-blokkade van een beperkt aantal domeinnamen goedkeurde.

De Belgische rechter oordeelde, anders dan in Nederland, dat een ip-blokkade en een uitbreidbare blokkadelijst buitenproportioneel zijn. Een ip-blokkade heeft "ongewenste effecten voor derden", zo constateerde het Antwerpse Hof, zoals het blokkeren van legitieme informatie. Dat risico is met "ip-blocking dus groter dan met DNS-blocking", vond de rechter. 

In Den Haag was de rechtbank minder terughoudend: het oordeelde dat behalve een DNS-blokkade ook een ip-blokkade was gerechtvaardigd én dat BREIN de lijst met te blokkeren domeinen en ip-adressen zelf mag uitbreiden. Dit geeft BREIN maximale ruimte maar leidt tot rechtsonzekerheid voor providers over wat wel en niet te blokkeren. Zo bleek dinsdag dat de lijst, nog vóór de blokkade is ingesteld, alweer aangepast moet worden.

Alles bij de bron; webwereld