...De leden Van Bemmel, Van Dam en Verhoeven hebben het amendement over cookies specifieker gemaakt wat betreft het plaatsen van ‘third party cookies’. 

Het gewijzigd amendement bevat specifieke bepalingen over cookies die “tot doel hebben om gegevens te kunnen verzamelen over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de abonnee”, of om het gebruik van verschillende diensten met elkaar in verband te kunnen brengen.

Voor die cookies dient de toestemming ondubbelzinnig te zijn. In de toelichting schrijven de indieners dat tracking cookies gebruikt worden om persoonsgegevens te verzamelen, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor 'first party cookies' zoals session cookies en cookies die een gebruiker herkennen bij een herhaald bezoek. Die moeten geplaatst kunnen worden via een algemene opt-in via de browser.

Lees alles bij de bron; telecompaper

Amendement 1;

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

 2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Indien de desbetreffende handeling tot doel heeft gegevens te kunnen verzamelen over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de abonnee of gebruiker dan wel het gebruik van verschillende diensten van de  informatiemaatschappij door de gebruiker of abonnee met elkaar in verband te kunnen brengen, dient deze toestemming ondubbelzinnig te zijn.

En EC Kroes doet een duit in het zakje: Voorzichtig met online privacy

Eurocommissaris Kroes is groot voorstander om de privacyregels op internet in Europa aan te scherpen. Maar volgens de VVD-politica moet het niet zo zijn dat de gebruiksvriendelijkheid van internet onder de nieuwe regels lijdt. Dit kan in haar ogen bijvoorbeeld worden voorkomen door eenmalig toestemming voor cookies te geven bij de browsers.

Ze zal de invoering van de nieuwe telecommunicatiewet in Nederland, die voortvloeit uit Europese voorschriften, met argusogen in de gaten te houden. EU-lidstaten die zich er niet op de juiste manier aan houden, zal ze op het matje roepen. Kroes geeft toe dat „lang niet alle lidstaten de regels tot nu toe hebben geïmplementeerd”.

Lees alles bij de bron; detelegraaf

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!