Uit onderzoek van NU.nl is gebleken dat de bewaarplicht van verkeersgegevens, aldus de nieuwssite, niet waterdicht is. Volgens deze plicht, afkomstig uit de EU en vastgelegd in artikel 13.2a van de Nederlandse Telecommunicatiewet, moeten telecomproviders metadata over telefoon- en internetverkeer van hun gebruikers voor een periode van minimaal 6 maanden vastleggen. Opsporingsdiensten zijn vervolgens in staat om deze waardevolle verkeersgegevens bij de telco’s op te vragen. Een deel van de gegevens die onder de bewaarplicht wordt opgeslagen blijkt echter eenvoudig te vervalsen.

De bewaarplicht is door de jaren heen veel bekritiseerd vanwege de inbreuk op de privacy van onschuldige burgers. Zo heeft Cruz Villalón, Advocaat-Generaal van het Europese Hof, recentelijk in een advies aan dit Hof nog laten weten deze plicht een ‘inmenging in het grondrecht van burgers op eerbiediging van hun privéleven’ te vinden.

...De vraag is nu echter of dit spoofen zoden aan de dijk zet voor wat betreft privacyzorgen omtrent de bewaarplicht, nu de techniek kennelijk slechts de afzender van gesprekken en sms-berichten manipuleert. Zo zullen de hiervoor genoemde locatiegegevens nog altijd worden opgeslagen. Daarnaast blijkt uit hetzelfde onderzoek dat de foute gegevens ontdekt kunnen worden, al moet daarvoor een grote inspanning worden geleverd. Het onderzoek zorgt echter wederom voor een interessant spanningsveld tussen enerzijds het privacybelang van burgers en anderzijds het belang van strafrechtelijk onderzoek en de bevoegdheden die daarin aan autoriteiten worden toegekend. 

Alles bij de bron; Solv