Het kabinet heeft de nieuwe bewaarplicht telecomgegevens gepresenteerd, die telecom- en internetproviders verplicht om gegevens van abonnees op te slaan. Volgens het kabinet is de bewaarplicht 'onmisbaar' voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. In maart stelde de rechter de huidige bewaarplicht buiten werking, omdat hij niet voldeed aan het Europese mensenrechtenverdrag.

Als het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen moeten providers straks internetgegevens, zoals IP-adressen, voor een periode van een half jaar bewaren, terwijl telefoniegegevens, zoals telefoonnummers en de duur van het gesprek, een jaar moeten worden bewaard. Het gaat hierbij niet om de inhoud van bijvoorbeeld gesprekken, maar om gedragsgegevens. Toch geven deze gedragsgegevens volgens privacyexperts een gedetailleerd beeld van iemands leven.

Het Openbaar Ministerie mag de telecomgegevens opvragen bij misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Daarnaast moet de rechter-commissaris bepalen of het opvragen en raadplegen van de gegevens door de ernst van het misdrijf wordt gerechtvaardigd. Het Agentschap Telecom krijgt het recht opgeslagen gegevens van de telecomproviders in te zien.

Het wetsvoorstel is nog niet openbaar. Het kabinet heeft het naar de Raad van State gestuurd en zal het publiceren als het wetsvoorstel voor de nieuwe bewaarplicht naar de Tweede Kamer gaat.

Alles bij de bronnen; Tweakers & Security