Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of het voorstel voor een nieuwe bewaarplicht voor telecomgegevens houdbaar is na een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het Hof oordeelde in december 2016 dat een algemene bewaarplicht in strijd is met de wet.

Telecomproviders waren in Nederland tot 2015 verplicht telecomgegevens zoals metadata opslaan. De Europese variant van de bewaarplicht werd in 2014 echter door het Europees Hof van Justitie ongeldig verklaard. In 2015 oordeelde vervolgens een Nederlandse rechtbank dat ook de Nederlandse variant van de bewaarplicht in strijd is met de wet.

Het kabinet stuurde vorig jaar een vernieuwde versie van de bewaarplicht naar de Kamer. In dit nieuwe voorstel zijn meer waarborgen ingebouwd om de privacy van burgers te beschermen. Zo mogen gegevens voortaan uitsluitend met toestemming van een rechter worden ingezien en moet data altijd binnen de grenzen van de Europese Unie worden opgeslagen.

In december 2016 oordeelde het Europees Hof van Justitie echter dat een algemene bewaarplicht niet is toegestaan. Wel is het toegestaan data te verzamelen die gebruikt kan worden om misdaad te bestrijden. Dit moet echter gericht en tijdelijk gebeuren, en mag niet via een algemene bewaarplicht.

Alles bij de bron; DutchIT