Bewaarplicht

Vraag:

Mag ik mijn eigen telefoongesprekken structureel opnemen?


Antwoord:

Ja je mag je eigen telefoongesprekken opnemen. Je hoeft dat de wederpartij niet vooraf te melden, behalve als het zakelijke gesprekken zijn en je de opnames digitaal archiveert. Je mag de opnames echter niet publiceren zonder toestemming of zeer zwaarwegende reden. Wel mag je ze als bewijs inbrengen bij een rechtszaak of geschil.

Alles bij de bron; Security

Geheel onverwachts kondigde de regering Cameron een spoedwet aan, om zogenaamd de bewaarplicht in lijn te krijgen met het vonnis van het EU-Hof, dat de richtlijn bewaarplicht ongeldig verklaarde wegens inbreuk op privacy van honderden miljoenen Europeanen. Krap een week later is het voorstel al in werking getreden als wet.

Ondanks plechtige beloftes is de wet feitelijk een uitbreiding, zodat Britse opsporingsdiensten ook buitenlandse bedrijven kunnen dwingen tot opslaan van metadata of moeten meewerken aan aftapoperaties. Bovendien is de definitie van telecommunicatiedienst opgerekt tot online diensten als webmail, en mogelijk ook chatapps en sociale netwerken. Parlementariërs zelf zij overigens uitgezonderd, zij krijgen 'extra waarborgen' voordat hun metadata kan worden opgevraagd of hun telefoon getapt.

In het Hogerhuis hadden een aantal Lords felle kritiek, vooral op de haast, maar werd de wet uiteindelijk zonder stemming aangenomen en enkele uren later koninklijke bevestiging, meldt GigaOm.

Alles bij de bron; WebWereld

De Britse premier David Cameron wil een noodwet invoeren waardoor telecombedrijven gegevens over telefoongesprekken, sms-berichten en e-mails voor een periode van 12 maanden moeten bewaren, zodat inlichtingendiensten als GCHQ, MI5 en MI6 er toegang toe kunnen krijgen.

In april bepaalde het Hof van Justitie dat de opslag van telecomgegevens, zoals in 2006 werd vastgelegd, in strijd met de Europese grondrechten is. Volgens de Britse regering gaat het om een noodwet die de huidige regels voor de bewaarplicht laat bestaan en waar geen nieuwe verplichtingen aan toegevoegd zullen worden. De noodwet, die eind 2016 verloopt, moet er nu voor zorgen dat inlichtingendiensten toch toegang tot de telecomgegevens kunnen blijven houden.

Het is nog onduidelijk wat de uitspraak van het Europese Hof voor de Nederlandse bewaarplicht betekent. Het kabinet moet nog officieel op de uitspraak reageren, al heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wel al aangegeven dat de bewaarplicht wat hem betreft behouden blijft.

Alles bij de bron; Tweakers & Security

Ook de hoogste rechter in Oostenrijk heeft de bewaarplicht ongrondwettig verklaard. Een verrassing is dat niet: de zaak in Oostenrijk was een van de twee zaken die het Hof van Justitie van de Europese Unie twee maanden geleden deed oordelen dat de Europese regels ongeldig zijn. Zweden handhaaft de wet niet meer, in Oostenrijk is de wet afgeschoten, in Duitsland hebben ze al niet eens een bewaarplicht.

Net als in Nederland geldt in Oostenrijk de bewaarplicht voor álle burgers, of ze nou ergens van verdacht worden of niet. Hoogst problematisch, oordelen de rechters, zeker nu die wet betekent dat enorm veel persoonlijke en zeer gevoelige gegevens opgeslagen worden. De kleinste aanbieders hoefden overigens geen verkeers- en locatiegegevens van hun klanten op te slaan. En de bewaartermijn was in Oostenrijk korter dan in Nederland: zes maanden voor zowel telefonie- en internetgegevens.

In Nederland doet het ministerie van Veiligheid en Justitie wat het altijd doet in dit soort situaties: zo lang mogelijk wachten met het besluit dat zulke inbreukmakende wetgeving écht niet kan. Het wordt hoog tijd dat staatssecretaris Teeven doet wat andere landen om ons heen ook doen: direct stoppen met de handhaving en de bewaarplicht terugdraaien.

Alles bij de bron; BoF

De overgrote meerderheid van de mensen (88 procent) heeft er geen idee van wie welke informatie over hem of haar bezit. De voorgestelde Europese richtlijn voor privacybescherming heeft tot doel om bij de verwerking van persoonsgegevens de fundamentele rechten en vrijheden van consumenten te beschermen. Desondanks betwijfelen consumenten of deze richtlijn hen beschermt en of het ´recht om vergeten te worden´ in de praktijk wel werkt. Burgers vertrouwen er niet op dat bedrijven hun gegevens wissen, zelfs niet als dit gevraagd wordt, blijkt uit nieuw onderzoek van Iron Mountain.

Bijna drie van de vier consumenten (72 procent) is er echter niet van overtuigd dat het de moeite waard is te vragen om persoonlijke informatie te laten verwijderen. 83 Procent gelooft er zelfs niet in dat bedrijven persoonlijke informatie zal verwijderen, zelfs als het bedrijf bevestigt dat de gegevens gewist zijn.

Alles bij de bron; DocuFacts

Tegen alle verwachtingen in besloot het Europees hof dinsdagochtend dat Google mensen het recht vergeten te worden moet teruggeven. Google moet gevoelige informatie verwijderen uit de zoekresultaten als mensen daarom vragen. De uitspraak van het hof is een mijlpaal in de discussie om de rechten die mensen online hebben.

Het hof stelt in de uitspraak: “Wanneer na een zoekopdracht op de naam van een persoon de resultatenlijst een link weergeeft naar een webpagina die informatie over de betrokkene bevat, kan de betrokkene zich rechtstreeks tot de zoekmachine richten. Wanneer deze geen gevolg geeft aan het verzoek, kan de gedupeerde zich tot de bevoegde autoriteiten richten om de link van de resultatenlijst te laten verwijderen”. Dat is een overwinning voor de voorvechters van internetprivacy.

Google is niet alleen teleurgesteld maar ook 'zeer verbaasd' over de uitspraak  van het Europese hof. Die verschilt volgens Google dramatisch van de opinie van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie en de waarschuwingen en consequenties die hij schetste. Google bekijkt de komende maanden wat de praktische gevolgen van de uitspraak zijn.  

Alles bij de bronnen; HPdeTijd & Nieuws!

Belgische internetproviders moeten vanaf donderdag elke abonnee die naar een andere isp overstapt nog minimaal 1,5 jaar toegang bieden tot een oud e-mailaccount en mailadres. Ook de online opslag moet gedurende deze periode beschikbaar blijven.

De vernieuwde telecomwetgeving verplicht providers om vertrekkende abonnees zeker achttien maanden toegang te blijven bieden tot een e-mailadres en in-box, en eventueel gebruikte webruimte. De wetswijziging werd begin dit jaar goedgekeurd en is op 8 mei ingegaan. 

De initiatiefnemers van de wetswijziging, die eerst aanstuurden op een bewaarperiode van twee jaar, menen dat de nieuwe regels er voor zorgen dat internetgebruikers ruimer de tijd krijgen om van e-mailadres over te stappen als zij van isp wisselen. Volgens de Standaard is Europees commissaris Neelie Kroes enthousiast over de Belgische wet en zou zij die willen uitbreiden naar de gehele Europese Unie.

Alles bij de bron; Tweakers

De Zweedse politie heeft 'aangifte' gedaan tegen Tele2 bij de telecomtoezichthouder omdat de provider de bewaarplicht heeft geannuleerd en de data gewist.

Het statement van de politie is duidelijk maar opmerkelijk, omdat de Zweedse telecomtoezichthouder juist heeft aangegeven die bewaarplicht niet meer te handhaven, omdat het EU-Hof de richtlijn waarop de wet is gebaseerd ongeldig heeft verklaard. Na die mededeling staakten zeven grote providers het opslaan van allerhande metadata, maar volgens de politie overtreden ze daarmee de wet, meldt Veckans Affärer.

De politiejurist was overigens nog niet op de hoogte dat ook zes andere providers (naast Tele2) waren opgehouden met de bewaarplicht. Het Europese Hof was klip en klaar: de richtlijn bewaarplicht is disproportioneel en schendt fundamentele rechten.

Alles bij de bron; WebWereld

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha