Bewaarplicht

Zeelandnet blijft vooralsnog privégegevens van klanten bewaren en verstrekken aan opsporingsdiensten. De provider wil eerst het vonnis van de rechtbank, die de bewaarplicht woensdag buiten werking stelde, nader bekijken.

De provider hoopt begin volgende week meer duidelijkheid te hebben. Tot die tijd blijft Zeelandnet de gegevens opslaan. Het bedrijf wijkt met haar besluit om eerst het vonnis te bestuderen af van grote telecomproviders. KPN, Vodafone, Ziggo en UPC kondigden aan per direct te stoppen met het bewaren van de persoonlijke gegevens en het verstrekken daarvan aan opsporingsdiensten.

Alles bij de bron; OnroepZeeland

GroenLinks wil snel aan de slag om de bewaarplicht voor bel- en e-mailgegevens definitief van tafel te krijgen. De partij is blij dat een rechter de wet woensdag buiten werking stelde, maar is er niet gerust op dat de bewaarplicht straks echt voorbij is. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren had al een initiatiefwetsvoorstel gemaakt en zal dat deze week nog indienen. Volgens haar gebruikt interim-minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie vertragingstactieken. “Ik hoopte dat met deze duidelijke uitspraak van de rechter de minister zou inzien dat hij niet langer al die gegevens mag opslaan. 

De SP heeft wel oren naar het initiatief van GroenLinks. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen vindt dat altijd moet worden uitgegaan van het principe dat van onschuldige mensen bij voorbaat niets verzameld mag worden. “Doe je dat wel, dan is het eind zoek en kan je dat ook met andere gegevens doen.”

D66 wil een goede balans vinden tussen een effectieve opsporing en het garanderen van burgerrechten, stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. De Tweede Kamer praat eind deze maand met Blok over de kwestie.

Alles bij de bron; AutomGids

Woensdagochtend zette de rechter een streep door de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, die het bewaren van zulke data verplichtte. De rechter vindt onder meer dat de verzamelde gegevens te gemakkelijk toegankelijk zijn bij misdrijven die niet zeer ernstig zijn.  "Feit is .. dat er geen waarborgen bestaan om de toegang tot de gegevens daadwerkelijk te beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van (enkel) ernstige criminaliteit", aldus de rechter in zijn oordeel. 

Ook vindt de rechter het onjuist dat er geen rechterlijke toetsing is voordat gegevens worden ingezien. Wel heeft de rechter begrip voor de effectiviteit van de bewaarplicht, en ziet hij geen probleem met het feit dat gegevens van alle Nederlanders wordt opgeslagen, ongeacht of zij ergens van worden verdacht

Woordvoerder Stefan Simons van KPN zei in een verklaring dat de provider de uitvoering van de wet stopzet. Hij zegt dat de beslissing ook geldt voor dochterbedrijven van KPN, zoals Hi, XS4ALL en Telfort. Het is echter nog onduidelijk of eerder verzamelde gegevens, die maximaal 12 maanden lang werden opgeslagen, ook zullen worden verwijderd. Dat wil de provider op korte termijn bespreken met de overheid.

Ook de kleine providers BIT en Tweak zijn gestopt met het bewaren van gegevens. Andere grote providers zeggen het vonnis van de rechter nog te bestuderen...

...D'66 en VVD zeiden woensdag een nieuwe versie van de bewaarplicht in te willen voeren, die nieuwe waarborgen introduceert. De PvdA roept op tot een "oplossing waarbij zowel de privacy van onze burgers als het belang van de opsporing wordt gewaarborgd", zonder uit te leggen of daar een nieuwe bewaarplicht mee wordt bedoeld

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt het schrappen van de bewaarplicht te betreuren, en overweegt nog om in beroep te gaan tegen het vonnis. 

Alles bij de bronnen; NU1 & NU2

Door de bewaarplicht in stand te houden, dwingt de overheid providers inbreuk te maken op de grondrechten van hun klanten. Dat zei advocaat Fulco Blokhuis van een aantal organisaties die de overheid aanklaagden vanwege het voortduren van de bewaarplicht...

...Niet alleen de privacy van normale burgers is in het geding, ook onder meer strafrechtadvocaten en journalisten hebben last van de wet, beweerde advocaat Blokhuis. Zo zouden journalisten niet kunnen vertrouwen op veilige communicatie met bronnen, zoals klokkenluiders die misstanden bij de overheid aan de kaak willen stellen. Ook de vertrouwelijke communicatie van verdachten met advocaten zou in het geding zijn...

...Advocaat Cécile Bitter van de overheid stelde dat de privacy van de burgers belangrijk is, "maar de opsporing en vervolging van misdrijven is dat ook." Volgens de advocaat van de overheid heeft internet gezorgd voor verschillende nieuwe soorten misdrijven, zoals 'grooming' - het verleiden van kinderen - en hacken. "Maar ook traditionele misdaad vindt steeds vaker op internet plaats." Verkeersgegevens kunnen helpen om verdachten daarvan te vinden, aldus Bitter, bijvoorbeeld door het netwerk van verdachten in kaart te brengen. "Opsporing kan niet meer zonder de bewaarplicht."

Alles bij de bron; Tweakers

Op woensdag 18 februari diende om 11 uur in Den Haag het kort geding tegen de Nederlandse Staat om af te dwingen dat de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie van 18 juli 2009 onmiddellijk buiten werking stelt.

Toelichting kort geding

Het gaat om de wet die internetproviders ertoe verplicht om van iedereen 6 maanden lang ALLE telefoon en e-mail gegevens te bewaren en alle gegevens over welke websites bezocht werden. Gegevens die, ook van mensen die nergens van verdacht worden en zonder dat daar een rechterlijk beval aan te pas komt, kunnen worden gebruikt door veiligheids- en opsporingsdiensten om iemands gedrag te controleren en risicoprofielen van de personen en groeperingen op te stellen. De wet is ingevoerd omdat dat ‘moest van Europa’. Die EU Dataretentie Richtlijn uit 2006 is evenwel op 8 april 2014 door EU Hof voor Justitie in Luxemburg ongeldig is verklaard, en daarmee is de grondslag voor de nationale Bewaarplicht wet vervallen.

Voor een volle zaal (veel ambtenaren, burgers, studenten en journalisten) kruisten Privacy First c.s. en de Staat vandaag de juridische degens; klik HIER voor het pleidooi van onze advocaten (pdf) en HIER voor de pleitnota van de landsadvocaat (pdf). De rechter luisterde aandachtig en stelde geen vragen. De datum van het vonnis is vooralsnog bepaald op woensdag 11 maart 2015.

Alles bij de bronnen; Vrijbit & PrivacyFirst

18 februari zal bij de rechtbank Den Haag het kort geding tegen de Staat over de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie plaatsvinden. Het kort geding is aangespannen door de Stichting Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, internetprovider BIT en telecomaanbieders VOYS en SpeakUp.

Volgens de eisende partijen is de Nederlandse bewaarplicht in strijd met fundamentele grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen. Dat was vorig jaar ook het oordeel van zowel het Europese Hof van Justitie als de Nederlandse Raad van State. Minister Opstelten van Justitie weigert echter de bewaarplicht buiten werking te stellen. De wet wordt door de minister gehandhaafd totdat een aanpassing in werking is getreden en dat zou nog jaren kunnen duren.

"Door deze mass surveillance worden de privacyrechten van Nederlandse burgers massaal geschonden. Het is onacceptabel dat minister Opstelten hieraan blijft vasthouden nadat de hoogste Europese rechter al in april 2014 duidelijk heeft gezegd dat deze privacyschending niet is toegestaan. Wij verwachten dan ook dat de rechtbank Den Haag de Nederlandse bewaarplicht hard zal veroordelen en onrechtmatig zal verklaren", aldus Böhre. De zitting begint om 11.00 uur en is openbaar.

Alles bij de bron; Security

De noodzaak om alle telefoon- en internetgegevens in Nederland te bewaren heeft het kabinet in een wetsvoorstel over het aanpassen van de bestaande bewaarplicht onvoldoende onderbouwd, zo stelt het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De privacytoezichthouder adviseert dan ook om het voorstel niet in te dienen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie had het CBP over het voorstel om advies gevraagd.

Volgens het CBP is het bewaren van de historische telefoon- en internetgegevens van bijna alle Nederlanders gedurende 6 tot 12 maanden een zeer ingrijpende maatregel waarvan de noodzaak onweerlegbaar moet worden aangetoond. De privacytoezichthouder constateert dat in het wetsvoorstel de onderbouwing van deze noodzaak tekortschiet. "De opsporingsautoriteiten hebben ruim 4,5 jaar ervaring opgedaan, maar het is kennelijk niet mogelijk gebleken een systematische onderbouwing te leveren van de noodzaak van deze bewaarplicht.", aldus het CBP.

...Vandaag is er een campagne tegen de bewaarplicht telecomgegevens van start gegaan, waarbij internetgebruikers eenvoudig hun internetprovider kunnen vragen om hiermee te stoppen. Volgens Stopdebewaarplicht.nu overtreden Nederlandse providers door het volgen van de bewaarplicht de Grondwet en worden de gedragsgegevens van abonnees veel te lang bewaard.

Via de website, die door vrijwilligers van het Privacy Café is opgezet, kunnen internetgebruikers hun provider kiezen, om vervolgens via Twitter, Facebook of een al opgestelde tekst de provider te vragen om met de bewaarplicht te stoppen.

Alles bij de bronnen; Security1 & Security2

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is niet van plan om de bewaarplicht telecomgegevens tussentijds aan te passen. Dat laat de minister op vragen van Kamerleden van D'66, GroenLinks en SP weten. Aanleiding was onder andere de oproep van burgerrechten Bits of Freedom. Die stelde dat het Kabinet de handhaving van de bewaarplicht per direct moest stopzetten, omdat die volgens de Raad van State en het Europese Hof van Justitie in strijd met de wet is.

"Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan worden afgeleid dat het gehele wettelijke stelsel rond de bewaarplicht dient te worden beoordeeld om de vraag van de verenigbaarheid met het Handvest afdoende te kunnen beantwoorden. Tot nu toe heeft noch de Europese noch de nationale rechter geoordeeld over de kwaliteit van de Nederlandse regeling als zodanig."

Opstelten ziet dan ook geen rechtsgevolgen voor het laten doorlopen van de bewaarplicht, behalve dan dat de telecomproviders verplicht zijn de bewaarplicht na te leven en de in die wet aangewezen telecommunicatiegegevens te bewaren ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. De minister is dan ook niet van plan om de uitvoering van de huidige wet te bevriezen totdat het parlement de voorgestelde wetswijziging heeft behandeld. Opstelten heeft gisteren ook een brief naar de Eerste Kamer gestuurd waarin hij vragen over het onderwerp van Eerste Kamerleden beantwoordt en het belang van de bewaarplicht benadrukt.

Alles bij de bron; Security

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha