De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) doet onderzoek naar de bevoegdheid tot de inzet van virtuele agenten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), zo heeft de toezichthouder bekendgemaakt. Virtuele agenten worden ingezet voor het verzamelen van informatie op internet, bijvoorbeeld op discussiefora.

"Een agent, zoals omschreven in artikel 41 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is meestal een persoon buiten de dienst, maar soms kan het ook een van onze eigen medewerkers zijn. Deze gaat dan undercover aan het werk. Als een agent zich uitsluitend op internet begeeft en daar informatie probeert te vergaren, noemen wij dat een virtueel agent", aldus de AIVD.

Daarnaast doet de CTIVD ook onderzoek naar de inzet van journalisten als agenten. Er wordt dan specifiek gekeken naar de bevoegdheid om agenten in te zetten, zoals in artikel 41 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is vastgelegd. 

Wat de aanleiding voor de onderzoeken is laat de CTIVD niet weten. Zodra de onderzoeken, die bij de AIVD en MIVD plaatsvinden, zijn afgerond zullen de resultaten openbaar worden gemaakt.

Alles bij de bron; Security